NO/EN
Bærekraft og sirkulærøkonomi

Bærekraft og sirkulærøkonomi

Hjem / Kompetanse / Bærekraft og sirkulærøkonomi
Bærekraft og sirkulærøkonomi er i dag ettertraktede begreper. Dette fører til risiko for «grønnvasking», som er negativt for et selskaps omdømme og kan innebære regelbrudd.

Nesten hele miljø- og avfallsregelverket bygger på direktiver fra EU. Klimautfordringene reiser også mange krevende rettslige spørsmål. Vi har jobbet med disse reglene i mange år for industribedrifter og avfallsbransjen. Som representant for miljøorganisasjonene som har klaget avgjørelsen i det såkalte "Klimasøksmålet" inn for Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), har vi inngående kunnskap om disse spørsmålene.

Alle bedrifter bør gjøre en vurdering av egen virksomhet for å se hva bedriften gjør for å bidra til bærekraft og større grad av sirkulærøkonomi. Vi kan bistå med å tolke regelverket og finne gode løsninger.

Vi hjelper deg med:

  • utslippstillatelser etter forurensningsloven og klager på tillatelser
  • innsikt i og forståelse for miljøregelverket, avfallsregelverket, miljøinformasjonsloven og åpenhetsloven
  • å unngå grønnvasking og brudd på markedsføringsloven
  • å evaluere grensen mellom produkt og avfall
  • grunnforurensning
  • transaksjoner i avfallsbransjen
  • anskaffelsesreglene og miljøkrav for tilbyder og etterspørrer
  • bistand til egenvurdering av bedriftens bidrag til bærekraft og sirkulærøkonomi

Trenger du juridisk hjelp med bærekraft og sirkulærøkonomi?

Se flere av advokatene våre som jobber med bærekraft og sirkulærøkonomi

Artikler om temaet