NO/EN
Skatt

Skatt

Hjem / Kompetanse / Skatt
Skatt er et fagfelt der reglene endrer seg hele tiden. Endringene er ofte omfattende, og virksomheter kan oppleve store konsekvenser hvis de trår feil.

Skattespørsmål er ofte sentrale problemstillinger i forbindelse med små eller mer omfattende omstruktureringer av virksomheter, incentivordninger for ansatte i virksomheten, oppkjøp eller salg av hele eller deler av en virksomhet. Skattespørsmål kan også være sentrale ved et generasjonsskifte.

Advokatene våre kan bistå med å forstå regelverket og finne gode løsninger på utfordringer.

Vi hjelper deg med:

  • virksomhetsoverdragelser
  • fusjoner og fisjoner samt øvrige egenkapitaltransaksjoner
  • omstruktureringer og omorganisering av virksomheter
  • generasjonsskifter
  • incentivordninger for ansatte
  • internasjonale arbeidstakere
  • internasjonale skattespørsmål
  • skattekontroll og bokettersyn
  • skatteklager og skatteprosesser for domstolene

Faggruppen er rangert i Tier 4 av rangeringsbyrået The Legal 500 (2023), og World Tax rangerer den i Band 3 (2023) innen Indirect tax, General corporate tax, Tax controversy og Transactional tax.

The Legal 500 siterer klienter som følger:

Bull & Co has a high level of expertise. The Legal 500 (2023)

Trenger du juridisk hjelp med skatt?

Artikler om temaet