NO/EN
Skatt

Skatt

Hjem / Kompetanse / Skatt
Skatt er et fagfelt der reglene endrer seg hele tiden. Endringene er ofte omfattende, og virksomheter kan oppleve store konsekvenser hvis de trår feil.

Skattespørsmål er ofte sentrale problemstillinger i forbindelse med små eller mer omfattende omstruktureringer av virksomheter, incentivordninger for ansatte i virksomheten, oppkjøp eller salg av hele eller deler av en virksomhet. Skattespørsmål kan også være sentrale ved et generasjonsskifte.

Advokatene våre kan bistå dere med å forstå regelverket og finne gode løsninger på utfordringer.

Vi hjelper deg med

  • Virksomhetsoverdragelser
  • Fusjoner og fisjoner samt øvrige egenkapitaltransaksjoner
  • Omstruktureringer og omorganisering av virksomheter
  • Generasjonsskifter
  • Incentivordninger for ansatte
  • Internasjonale arbeidstakere
  • Internasjonale skattespørsmål
  • Skattekontroll og bokettersyn
  • Skatteklager og skatteprosesser for domstolene

Trenger du juridisk hjelp med skatt?

Artikler om temaet