NO/EN
Industri, handel og service

Industri, handel og service

Hjem / Kompetanse / Industri, handel og service
Norsk industri, handel og service er i stadig endring. Økende globalisering, internasjonal konkurranse, teknologisk utvikling og endrede forbruksmønstre og rammevilkår er viktige faktorer som påvirker næringen.

Vi har lang erfaring med å hjelpe oppfinnere, produsenter, distributører og salgsledd med en rekke forretningsjuridiske utfordringer. Advokatene våre er spesialisert innen forskjellige fagfelt og bransjer og holder seg oppdatert på endringer og nye utfordringer.

I Bull har vi spisskompetanse innen alt fra olje, hydrogenproduksjon og fornybar energi, til detaljhandel, dagligvarer, teknologi og transport. Vi setter ofte tverrfaglige team sammen med spesialister for relevante områder, ledet av en erfaren partner. Dette sikrer både høy kvalitet på arbeidet og kostnadseffektivitet i alle ledd.

Vi hjelper deg med:

 • Forhandlinger og kontraktsinngåelser
 • Fraktavtaler
 • Sikring av krav (arrest, garanti)
 • Forsikringer
 • Konsesjoner og løyver
 • Analyse av ansvarsforhold
 • Vurdering og oppfølging av erstatningskrav
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Selskapsrett og transaksjoner
 • Konkurranserett
 • Varemerke, design og markedsføring

Trenger du juridisk hjelp med industri, handel og service?

Se flere av advokatene våre som jobber med industri, handel og service

Artikler om temaet