NO/EN
Arbeidsrett

Arbeidsrett

Hjem / Kompetanse / Arbeidsrett
For et velfungerende arbeidsliv er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider godt, og har de samme målene og holdningene. Mange bedrifter møter utfordringer innen arbeidsrett og konflikter, og fastlåste situasjoner kan oppleves krevende. Vi hjelper dere med å finne gode løsninger.

Bull hjelper virksomheter med HR- og arbeidsrettslige spørsmål, både i privat og offentlig sektor samt privatpersoner. Vi har også god erfaring med å bistå norske og internasjonale virksomheter som benytter arbeidskraft fra andre land.

Arbeidsrett kan være vanskelig å håndtere alene. Vår erfaring er at god juridisk rådgivning kan spare arbeidsgiver og arbeidstaker for tid, utgifter, rettslige prosesser, uro på arbeidsplassen og negativ oppmerksomhet.

Arbeidsrettsadvokatene våre fokuserer på å finne gode løsninger for alle parter, med lavest mulig konfliktnivå. Vi kjenner kundene våre godt og bidrar til rask avklaring. Kundene våre innen arbeidsrett er hovedsakelig arbeidsgivere, men vi bistår også arbeidstakere. Dette mener vi gjør oss til bedre rådgivere. Advokatene våre holder jevnlige kurs om arbeidsrettslige problemstillinger samt internkurs for virksomheter.

Vi hjelper deg med:

 • arbeidsavtaler
 • tariffavtaler
 • incentiv- og bonusordninger
 • håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og varslingstjenester
 • endringer i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanning
 • oppsigelser og sluttavtaleforhandlinger
 • konkurranseklausuler, rådgivning og tvister om illojal konkurranse fra ansatte
 • håndtering av langvarige sykefravær
 • bemanningsløsninger
 • internasjonale arbeidsforhold og lønn- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere
 • personvern i arbeidslivet, kontrolltiltak og innsyn i e-post, i samarbeid med vårt fagmiljø innen personvern
 • integrasjonsprosesser og arbeidsrettslig due diligence i forbindelse med transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, i samarbeid med vårt team på selskapsrett og transaksjoner
 • pensjonsrettslig rådgivning
 • mekling og tvisteløsning for domstolene
[Bull’s] department has established strength in advising clients from the healthcare, technology and life sciences sectors on a wide range of mandates, encompassing collective bargaining agreements, restructurings and reorganisations, employment contracts, pension issues and temporary lay-offs. The Legal 500 (2022)

Trenger du juridisk hjelp med arbeidsrett?

Artikler om temaet