NO/EN
Restrukturering, insolvens og konkurs

Restrukturering, insolvens og konkurs

Hjem / Kompetanse / Restrukturering, insolvens og konkurs
Når en virksomhet er under økonomisk press kan juridisk hjelp og støtte være godt å ha. Vi hjelper både långivere og andre kreditorer, låntakere, selskapsledelse, styrer og eiere.

Advokatene våre hjelper dere i forhandlinger om restrukturering av virksomheter, rekonstruksjoner, gjeldsforhandlinger eller gjeldssaneringer i forbindelse med konkurs og granskinger.

Bull bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder og revisor. I slike prosesser fungerer advokatene våre som konkursbostyrere, rekonstruktører, gjeldsnemndsledere og granskingsledere.

Vi hjelper deg med

 • tiltak ved økonomisk press
 • vurdering av selskapets handlingsrom
 • vurdering av styret og selskapsledelsens handlingsrom
 • kartlegging av problemer og løsninger til videre drift
 • tvangsinndriving av krav
 • gjeldsforhandlinger
 • forhandlinger med banker, kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter
 • rekonstruksjon av selskaper
 • gjeldsordninger og forhandling med kreditorer
 • konkursbehandling
 • oppbudsbegjæringer
 • gjeldsnemndledelse
 • dødsbo under offentlig skifte
 • granskningsledelse
Bull is a firm which has the best understanding of both economic assumptions and the legal consequences, which is important when handling complex and sophisticated matters. Chambers and Partners (2023)
Bull is extremely solution-oriented and has gone to great lengths to help us. It has come up with good and strategic solutions for us. Chambers and Partners (2023)

Trenger du juridisk hjelp med restrukturering, insolvens og konkurs?

Artikler om temaet