NO/EN
Restrukturering, insolvens og konkurs

Restrukturering, insolvens og konkurs

Hjem / Kompetanse / Restrukturering, insolvens og konkurs
Når en virksomhet er under økonomisk press kan juridisk hjelp og støtte være godt å ha. Vi hjelper både långivere og andre kreditorer, låntakere, selskapsledelse, styrer og eiere.

Advokatene våre hjelper dere i forhandlinger om restrukturering av virksomheter, rekonstruksjoner, gjeldsforhandlinger, eller gjeldssaneringer i forbindelse med konkurs og granskinger.

Bull bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder og revisor. I slike prosesser fungerer advokatene våre som konkursbostyrere, rekonstruktører, gjeldsnemndsledere og granskingsledere.

Vi hjelper deg med:

 • tiltak ved økonomisk press
 • vurdering av selskapets handlingsrom
 • vurdering av styret og selskapsledelsens handlingsrom
 • kartlegging av problemer og løsninger til videre drift
 • tvangsinndriving av krav
 • gjeldsforhandlinger
 • forhandlinger med banker, kreditorer, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter
 • rekonstruksjon av selskaper
 • gjeldsordninger og forhandling med kreditorer
 • konkursbehandling
 • oppbudsbegjæringer
 • gjeldsnemndledelse
 • dødsbo under offentlig skifte
 • granskningsledelse

Trenger du juridisk hjelp med restrukturering, insolvens og konkurs?

Artikler om temaet