NO/EN
Restrukturering, insolvens og konkurs

Restrukturering, insolvens og konkurs

Hjem / Kompetanse / Restrukturering, insolvens og konkurs
Når en virksomhet er under økonomisk press kan juridisk hjelp og støtte være godt å ha. Vi hjelper både långivere og andre kreditorer, låntakere, selskapsledelse, styrer og eiere.

Advokatene våre hjelper dere i forhandlinger om restrukturering av virksomheter, rekonstruksjoner, gjeldsforhandlinger, eller gjeldssaneringer i forbindelse med konkurs og granskinger.

Bull bistår også i saker om ansvar for styremedlemmer, daglig leder og revisor. I slike prosesser fungerer advokatene våre som konkursbostyrere, rekonstruktører, gjeldsnemndsledere og granskingsledere.

Vi hjelper deg med:

 • Tiltak ved økonomisk press
 • Vurdering av selskapets handlingsrom
 • Vurdering av styret og selskapsledelsens handlingsrom
 • Problemkartlegging og løsninger til videre drift
 • Tvangsinndriving av krav
 • Gjeldsforhandlinger
 • Forhandlinger med banker, kreditører, kontraktsmotparter og offentlige myndigheter
 • Rekonstruksjon av selskaper
 • Gjeldsordninger og forhandling med kreditorer
 • Konkursbehandling
 • Oppbudsbegjæringer
 • Gjeldsnemdsledelse
 • Dødsbo under offentlig skifte
 • Granskingsledelse

Trenger du juridisk hjelp med restrukturering, insolvens og konkurs?