NO/EN
Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning

Hjem / Kompetanse / Prosedyre og tvisteløsning
Alle tvistesaker er ulike. For å gi hver sak det beste utgangspunktet, setter vi sammen team som har både bransjekunnskap og den beste fag- og tvisteløsningskompetansen.

Tvister kan være krevende, og vi søker alltid den mest effektive og kostnadsfokuserte tvisteløsningsprosessen. Fokuset vårt er at virksomheten skal bli minst mulig berørt, og vi prøver derfor å løse tvister gjennom forhandlinger eller mekling først. Kommer vi ikke frem til en løsning, går saken til voldgift eller domstolene. Før vi bringer en sak for retten gjør vi alltid en grundig vurdering av prosessrisiko og oppdaterer vurderingen ettersom saken utvikler seg.

Bull bistår i de fleste typer sivile saker, og vi prosederer et betydelig antall saker i løpet av året. Vi representerer både norske og internasjonale selskaper, organisasjoner og privatpersoner. I saker som krever økonomisk spisskompetanse samarbeider vi med eksterne økonomi- og rådgivningsmiljøer.

Advokatene våre har også god erfaring med alternative tvisteløsningsinstanser- og metoder. Vi bistår kundene våre i saker for Næringslivets konkurranseutvalg, Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og Finansklagenemda, og to av advokatene våre er også sertifiserte meklere.

Vi hjelper deg med:

 • arbeidsrett
 • aksjonærtvister
 • arv og skifte
 • erstatning i og utenfor kontrakt
 • fast eiendom og entreprise
 • forsikrings- og ansvarssaker, som profesjonsansvar og styreansvar
 • markeds- og rettighetsaker
 • IT-kontrakter
 • offentlige anskaffelser
 • plan- og bygningsrett
 • skatt og avgift

Trenger du juridisk hjelp med prosedyre og tvisteløsning?

Artikler om temaet