NO/EN
Selskapsrett og transaksjoner

Selskapsrett og transaksjoner

Hjem / Kompetanse / Selskapsrett og transaksjoner
Bulls corporate-gruppe bistår en rekke ulike sektorer med M&A, egenkapitaltransaksjoner, restruktureringer og skatteråd.

Hovedsektorene våre er teknologi, media, industri og handel, fast eiendom og energi. Vi jobber med alle aktører i disse sektorene, blant annet investeringsselskaper og industrielle oppkjøpere. Hovedfokuset vårt er vekstselskaper og SMB-markedet.

Teamet vårt består av erfarne partnere, som tar en sentral og aktiv rolle i alle oppdrag. Advokatene våre løser oppgavene effektivt, under tett oppfølging av en ansvarlig partner.

Vi hjelper deg med:

 • forhandlinger og budprosess
 • investeringsavtaler
 • aksjekjøpsavtaler
 • selskapsgjennomgang (due diligence)
 • incentiv- og bonusordninger
 • restruktureringer og omorganisering av selskapsstrukturer
 • skatterådgivning
 • egenkapitaltransaksjoner (fusjon, fisjon, kapitalutvidelser)
 • aksjonæravtaler og eierorganisering
 • eierstyring og ledelsesansvar
 • selskapsrettslige rettstvister
 • generasjonsskifter som involverer selskaper

Rangeringbyrået The Legal 500 rangerer teamet i Tier 3 og sier blant annet at "[the] team has an established track record in handling domestic and cross-border M&A work."

Videre siteres noen av våre fornøyde klienter:

Availability, commitment and ability to address legal issues with a business understanding. The Legal 500 (2023)
Bull & Co provides expertise in various areas, while still having the advantages of a medium-sized law firm, such as partner availability. The Legal 500 (2023)

Trenger du juridisk hjelp med selskapsrett og transaksjoner?

Artikler om temaet