NO/EN
Granskning og compliance

Granskning og compliance

Hjem / Kompetanse / Granskning og compliance
Rutiner og retningslinjer er nødvendig for å styre en virksomhet. Styret og daglig leder har et stort ansvar for bedriften, og dette rommer både etikk, regelverk og omdømmehåndtering.

Økt fokus på bærekraft og samfunnsansvar gjør at samfunnet forventer at virksomhetene opptrer i samsvar med FNs bærekraftmål og åpenhetsloven. Derfor må både offentlige og private virksomheter ha etablerte systemer, slik at de kan forebygge og avdekke kritikkverdige forhold. Advokatene våre kan gi skreddersydd bistand og råd til en rekke ulike virksomheter, i tillegg til å hjelpe med å utforme gode rutiner for å redusere risiko.

Ved mistanke om uønskede handlinger må dere ta tak i det på en ryddig og målrettet måte. Manglende eller sviktende systemer kan føre til omdømmetap, tap av ansvar, eller foretaksstraff. Vi i Bull kan også hjelpe dere med å håndtere og granske mistanke ved brudd på lover og regler.

Vi hjelper deg med

  • opprettelse av helhetlig system for etterlevelse (compliance)
  • organisering av etterlevelsesfunksjonen
  • utarbeidelse av retningslinjer og rutiner
  • opplæring av nye medarbeidere
  • gransking av mistanke om korrupsjon, økonomisk utroskap, brudd på konkurranselovgivningen, uforsvarlig arbeidsmiljø og eksterne og interne retningslinjer
  • andre faktabaserte undersøkelser
  • rådgivning til virksomheter og personer som er gjenstand for gransking
  • gransking etter aksjeloven
  • gjennomgang av rutiner og retningslinjer vurdert mot FNs bærekraftmål og i forhold til åpenhetsloven
  • varslingsordninger, inkludert varslingsmottak

Trenger du juridisk hjelp med granskning og compliance?

Artikler om temaet