NO/EN

Aksel Fossbakken hjelper offentlige og private virksomheter med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser, generell kontraktsrett og flere andre rettsområder. Han gir råd ved inngåelsen og håndteringen av kontrakter, enten som et ledd i konkurranseprosesser og forhandlinger eller ved tvister for domstoler og klagenemnder. En bred fagsammensetning er karakteristisk for Aksel, som i tillegg jobber blant annet med teknologikontrakter, pengekrav, konkurs, arbeidsrett, forvaltningsrett og EU/EØS-rettslige områder.

Med sin brede kompetanse og oversikt er Aksel i stand til å oppfatte problemstillinger på tvers av fagområder og til å hente perspektiver og løsningsforslag fra flere kilder. For domstolene har han prosedert og meklet saker om blant annet tolkning av avtaler, tildeling av offentlige kontrakter og oppsigelse i arbeidsforhold.

Aksel skriver artikler om offentlige anskaffelser i vår artikkelserie KOFA-nytt. Han har også holdt foredrag om anskaffelsesregelverket.

Utdanning

 • 2019
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2018
  Juridiske valgemner, University College Cork, Irland

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Fast advokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2019–2021
  Advokatfullmektig, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2018–2019
  Trainee, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2018
  Praksis, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS
 • 2017
  Juridisk rådgiver, Brønnøysundregistrene
 • 2016–2017
  Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo

Publikasjoner og foredrag

Masteroppgave: «Endring av leverandør i offentlige anskaffelser: adgangen til å endre hovedleverandør i kontrakter underlagt EØS-regelverket om offentlige anskaffelser, uten å avholde ny konkurranse.»

Artikler skrevet av Aksel