Logo Bull og Co

AKTUELT

For å jevne ut lønnsforskjellene mellom kjønnene i advokatbransjen, må flere kvinner velge forretningsjus. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at menn tjener mye mer enn kvinner – i alle ledd.

Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at det fremdeles er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i advokatbransjen. Mannlige partnere tjener i snitt 958.000 kroner mer enn kvinnelige partnere, mens mannlige advokatfullmektiger i snitt...