Logo Bull og Co

AKTUELT

Seminar om opsjoner og medeierskap for ansatte

Bull-advokatene Erlend G. Balsvik og Sunniva Lillebø Wahl viderefører fjorårets vellykkede seminar om incentivprogrammer, og holder i høst kurset Incentiver til ansatte: opsjonsprogrammer og medeierskap for jurister i regi av Advokatenes HR. Mer info og...

Vi søker økonomisjef

Er du klar for å lede og videreutvikle økonomifunksjonen vår? Bull & Co Advokatfirma ser etter en forretningsorientert og trygg leder som skal være ansvarlig for regnskapsavdelingen, bestående av totalt fire personer. Vedkommende vil jobbe tett med Chief...

Forbud mot samtykkevegger klargjort

I sin oppdaterte samtykkeveiledning av 4. mai gjør det europeiske Personvernrådet det klart at samtykker innhentet gjennom bruk av såkalte «cookie-walls» (samtykkevegger) er ugyldige. Samtykkevegger kan beskrives som landingssider eller (store) faner som...

Regjeringen oppnevner ny personvernkommensjon

Regjeringen besluttet i Granavolden-plattformen at den ville "sette ned en personvernkommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge»,  og på St. Hans-aften  ble det opprettet et utvalg som skal kartlegge, vurdere og komme med forslag til tiltak for...