Logo Bull og Co

AKTUELT

Sidetallsbegrensninger i tilbud

KOFA har nylig avgjort to saker om oppdragsgivers håndtering av sidetallsbegrensninger i tilbudene. Avgjørelsene illustrerer at oppdragsgivere må foreta en samvittighetsfull vurdering av om sidetallsbegrensning faktisk er brutt, og deretter håndheve...

Standard databehandleravtale

Personvernrådet i EU har vedtatt at det danske Datatilsynets forslag til standard databehandleravtale oppfyller minstekravene etter personvernforordningen (GDPR). Tanken er at en standard databehandleravtale skal sikre enhetlig anvendelse av GDPR på tvers...

Seminar om opsjoner og medeierskap for ansatte

Bull-advokatene Erlend G. Balsvik og Sunniva Lillebø Wahl viderefører fjorårets vellykkede seminar om incentivprogrammer, og holder i høst kurset Incentiver til ansatte: opsjonsprogrammer og medeierskap for jurister i regi av Advokatenes HR. Mer info og...

Vi søker økonomisjef

Er du klar for å lede og videreutvikle økonomifunksjonen vår? Bull & Co Advokatfirma ser etter en forretningsorientert og trygg leder som skal være ansvarlig for regnskapsavdelingen, bestående av totalt fire personer. Vedkommende vil jobbe tett med Chief...