Logo Bull og Co

AKTUELT

Utsettelse av nye regler om medisinsk utstyr

EU-kommisjonen vil utsette innføringen av nytt regelverk om medisinsk utstyr med ett år. Reglene skal gjøres gjeldende som norsk lov uten omskrivninger og skulle etter planen gjelde fra mai i år. Nå ser det ut som innføringen av reglene kan bli utsatt frem til mai...

Permittering og sykemeldte ansatte

Bull & Co har i den senere tid behandlet mange henvendelser fra arbeidsgivere som knytter seg til mulig permittering av ansatte som følge av koronaviruset. Det er også mange ansatte som er sykemeldte. Spørsmål om permittering og sykemeldte ansatte har blitt en kilde...

Selskapsbeslutninger uten fysisk møte – hvordan få fattet vedtak i ekstraordinære tider

I disse utfordrende tider er det særdeles viktig at de styrende organer er sitt ansvar bevisst, og at spesielt styrene fungerer som et kollektivt organ. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at selskapet er forsvarlig organisert til...

Rekruttering i usikre tider – koronaviruset

Koronaviruset har medført en uoversiktlig situasjon for mange virksomheter. En særlig utfordring oppstår for virksomheter som i utgangspunktet behøver nye medarbeidere per i dag, men hvor fremtidig bemanningsbehov fremstår uklart. Les mer om hvordan du som...

Bull & Cos beredskapsteam er klare til å hjelpe deg

Vi har opprettet et eget beredskapsteam, Korona Task Force, som hjelper med spørsmål knyttet til rettslige konsekvenser av koronautbruddet for næringslivet.Spredningen av viruset har allerede fått store konsekvenser for flere bransjer og vi har fått mange spørsmål...