NO/EN

Kjersti Cecilie Jensen hjelper primært til med fast eiendoms rettsforhold. I tillegg arbeider hun med miljørett og fornybar energi. Kjersti bistår både offentlige og private klienter og evner derfor å se en sak fra flere sider – og finne frem til de beste løsningene. Kjersti bistår ved problemstillinger knyttet til plan- og byggesaksbehandling, kjøp/erverv av tomt til infrastruktur- og eiendomsprosjekter, jordskifte, nabolov, tinglysning, sameier, mangler, leieavtaler mv. Innenfor fornybarsektoren har hun de senere år arbeidet mye med vindkraft (konsesjonsprosess og vilkår), blant annet med spørsmål knyttet til miljøkonsekvensutredninger.

Kjersti har arbeidet som strategisk og juridisk rådgiver siden 2007. Hun har også erfaring fra domstolene, noe som er en styrke i forbindelse med forhandlinger, tvisteløsning og skjønnsprosess.

Et av Kjerstis ekspertområder er kravene for opparbeidelse av vei, vann- og avløpsledninger og overvannsanlegg ved eiendomsutvikling. Innenfor dette saksfeltet er Kjersti en av de få advokatene i Norge som tilbyr bistand i refusjonssaker, og hun har bidratt til rettsutviklingen på dette området. Hun holder også kurs og foredrag innenfor disse temaene, har publisert artikler og arbeidet med kommentarutgaven til Plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).

Kjersti har et sterkt faglig og rettspolitisk engasjement og har blant annet vært leder av Rettspolitisk forening. Hun har gjennom ulike oppdrag bidratt til stortingsvedtak og lovendringer og har jevnlig kontakt med politikere lokalt og nasjonalt. Hun arbeider for tiden med kommentarutgaven til grannegjerdeloven. Hun har også vært veileder og sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utdanning

 • 2006
  Cand. jur, Universitetet i Oslo
 • 2006
  Miljørett spesialfag, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2015–2021
  Advokat, senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2012–2015
  Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
 • 2011–2012
  Dommerfullmektig, Fosen og Sør-Trøndelag tingretter
 • 2009–2011
  Advokat, Advokatfirmaet Lund & Co DA
 • 2007–2009
  Advokatfullmektig, advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

Artikler skrevet av Kjersti