NO/EN
Space

Space

Hjem / Kompetanse / Space
Norsk romindustri har en rik historie preget av innovasjon og teknologisk fremgang. Fra oppskyting av satellitter til avanserte anvendelser av satellittdata, spiller Norge en viktig rolle i den globale romøkonomien. Bull har et av landets fremste advokatmiljøer innen IT og teknologi, og egne space advokater som er spesialisert på romrett / space law.

Romøkonomien vokser eksponentielt og forventes å nå $1800 mrd. innen 2035, ifølge World Economic Forum og McKinsey & Company. Veksten drives ikke bare av avansert teknologi, men også av rommets integrerte rolle i vårt daglige liv, fra værmeldinger til mobilbruk. Satellitter og romteknologi er blitt ryggraden i globale forsyningskjeder og transportsystemer. Har du vurdert hvordan livet ville vært uten disse teknologiene?

Bull er rangert blant de beste innen teknologi-juss, både i The Legal 500, Who’sWho Legal og Chambers and Partners.

Våre dedikerte space advokater kan hjelpe deg med:

Regulatorisk rådgivning
- Veiledning om norske og internasjonale romlover og forskrifter
- Bistand med lisensiering og godkjenning for oppskyting og satellittoperasjoner

Kontraktsutforming og forhandling
- Utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter for satellittproduksjon, oppskyting og bakkestasjonstjenester
- Forhandling av avtaler med leverandører, kunder og partnere

Immaterialrett
- Beskyttelse av patenter, varemerker og opphavsrett knyttet til romteknologi
- Håndtering av tvister om immaterialrettigheter

Forsikringsrådgivning
- Rådgivning om forsikring for oppskyting, satellittoperasjoner og romrelaterte risikoer
- Bistand med skadeoppgjør og krav mot forsikringsselskaper

Erstatningsrett
- Rådgivning om ansvarsspørsmål knyttet til romaktiviteter
- Håndtering av erstatningskrav og tvister

Databeskyttelse og personvern
- Rådgivning om håndtering og beskyttelse av data samlet inn fra satellitter
- Sikring av personvern i samsvar med gjeldende lovgivning

Miljørett
- Rådgivning om miljøreguleringer og bærekraftige praksiser for romindustrien
- Bistand med miljøkonsekvensanalyser og samsvar med miljølover

Selskapsrett
- Bistand med opprettelse og drift av kommersielle romforetak
- Rådgivning om investeringer og finansiering av romprosjekter

Les mer om vår kompetanse innenfor teknologi her

Trenger du juridisk hjelp med space?