NO/EN
Revisjon og regnskap

Revisjon og regnskap

Hjem / Kompetanse / Revisjon og regnskap
Juridisk bistand og støtte hjelper dere med å få kontroll på regnskapet og forholde dere til lovene og standardene som gjelder.

I Bull fokuserer vi på rådgivning for revisjons- og regnskapsførerbransjen og for rådgivere innen økonomi og formuesforvaltning.

Vi er opptatt av å etablere gode og riktige team på et tidlig tidspunkt i prosjekter. Tverrfaglig kompetanse er det som gir optimale og kostnadseffektive resultater.

Advokatene våre bistår med utarbeidelse av betenkninger og kontrakter, regulatoriske spørsmål og forholdet ellers til offentlige myndigheter, skattekontroll, bokettersyn, klagebehandling og tvisteløsning.

Vi hjelper deg med:

 • skatt, MVA og andre særavgifter
 • skatteavtaler
 • tilleggsskatt
 • revisorloven og revisjonsstandarder (ISA, ISRE, ISRS og ISQC 1)
 • regnskapsførerloven og standarder (GRFS)
 • regnskapsloven og standarder (NRS og IFRS)
 • bokføringsloven
 • avtaler og annen dokumentasjon, samt attestasjon
 • forhold knyttet offentlige myndigheter, herunder Finanstilsynet
 • oppdragsavtaler
 • hvitvasking
 • profesjonsansvar
 • styreansvar
 • forsikringsordninger

Trenger du juridisk hjelp med revisjon og regnskap?