NO/EN

Andreas Wahls hovedfokus er på fusjoner og oppkjøp (M&A), teknologikontrakter, offentlige anskaffelser og IT.

Han gir råd knyttet til kommersielle kontrakter, samt private og offentlige anskaffelser til leverandører og kunder og har betydelig erfaring som forhandlingsleder. Andreas har et sterkt fokus på teknologi og teknologirelaterte virksomheter og jobber med både norske og globale kunder.

Andreas har lang erfaring med M&A og bedriftsrådgivning for oppstartsbedrifter og de som er i en risikokapital- eller aktiv eierkapital (PE)-fase.

Utdanning

 • 1986
  Cand.jur., Universitetet i Oslo
 • 1979
  Studier historie og statsvitenskap, University of Minnesota, USA

Arbeidserfaring

 • 2006–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 1995–2006
  Fast advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo
 • 1990–1995
  Byråsjef og underdirektør, Nærings- og energidepartementet
 • 1989–1990
  Dommerfullmektig, Eidsvoll sorenskriverembete
 • 1986–1989
  Konsulent, Industridepartementet, Juridisk kontor

Artikler skrevet av Andreas