NO/EN
Arbeidsrett

Arbeidsrett

Hjem / Kompetanse / Arbeidsrett
For et velfungerende arbeidsliv er det viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider godt, og har de samme målene og holdningene. Mange bedrifter møter utfordringer innen arbeidsrett og konflikter, og fastlåste situasjoner kan oppleves krevende. Vi hjelper dere med å finne gode løsninger.

Bull hjelper virksomheter med HR- og arbeidsrettslige spørsmål, både i privat og offentlig sektor samt privatpersoner. Vi har også god erfaring med å bistå norske og internasjonale virksomheter som benytter arbeidskraft fra andre land.

Arbeidsrett kan være vanskelig å håndtere alene. Vår erfaring er at god juridisk rådgivning kan spare arbeidsgiver og arbeidstaker for tid, utgifter, rettslige prosesser, uro på arbeidsplassen og negativ oppmerksomhet.

Arbeidsrettsadvokatene våre fokuserer på å finne gode løsninger for alle parter, med lavest mulig konfliktnivå. Vi kjenner kundene våre godt og bidrar til rask avklaring. Kundene våre innen arbeidsrett er hovedsakelig arbeidsgivere, men vi bistår også arbeidstakere. Dette mener vi gjør oss til bedre rådgivere. Advokatene våre holder jevnlige kurs om arbeidsrettslige problemstillinger samt internkurs for virksomheter.

Vi hjelper deg med:

 • arbeidsavtaler
 • tariffavtaler
 • incentiv- og bonusordninger
 • håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og varslingstjenester
 • endringer i arbeidsforhold, omstilling og nedbemanning
 • oppsigelser og sluttavtaleforhandlinger
 • konkurranseklausuler, rådgivning og tvister om illojal konkurranse fra ansatte
 • håndtering av langvarige sykefravær
 • bemanningsløsninger
 • internasjonale arbeidsforhold og lønn- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere
 • personvern i arbeidslivet, kontrolltiltak og innsyn i e-post, i samarbeid med vårt fagmiljø innen personvern
 • integrasjonsprosesser og arbeidsrettslig due diligence i forbindelse med transaksjoner, fusjoner og oppkjøp, i samarbeid med vårt team på selskapsrett og transaksjoner
 • pensjonsrettslig rådgivning
 • mekling og tvisteløsning for domstolene

Rangeringsbyrået The Legal 500 rangerer teamet i Tier 4 og noterer seg at det "assists technology, media, healthcare, and life sciences companies with pension law matters, termination agreements, reorganisations and transfers of undertakings." (2023)

Til byrået sier fornøyde klienter dette:

The team has been excellent in giving clear and concrete advice in this area. They are fast working and the expertise is also on a very high level. (The Legal 500, 2023)
The team has the ability to see solutions instead of problems, and be very clear on advice. Very easy to get in contact with. (The Legal 500, 2023)

Trenger du juridisk hjelp med arbeidsrett?

Artikler om temaet