NO/EN

Kjersti Borgen har arbeidet med arbeidsrett siden 2008, som advokat for private og offentlige arbeidsgivere, arbeidstakere, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner samt tillitsvalgte. Kjersti jobber med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder oppsigelser, konflikter, omorganiseringer, virksomhetsoverdragelser, tarifftolkning mv.

Hun har bred erfaring fra forhandlinger, konfliktløsning og prosedyre samt kurs- og foredragsvirksomhet. Kjersti har også omfattende erfaring innen kollektiv arbeidsrett, som ble forsterket gjennom hennes tidligere jobb som advokat i arbeidstakerforeningen Tekna.

Kjersti ble i 2017 utnevnt som varadommer for Arbeidsretten, en særdomstol med øverste myndighet på sitt saksfelt. Arbeidsretten behandler rettstvister mellom arbeidslivets organisasjoner om tariffavtaler og andre kollektivarbeidsrettslige spørsmål.

Utdanning

 • 2017
  INSEAD Executive Board Programme
 • 2008
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2007
  Certificate in international finance law, Queen Mary, University of London

Arbeidserfaring

 • 2023
  Partner, Bull
 • 2022–2023
  Specialist Counsel, og nestleder arbeidsrettsteam, Wikborg Rein
 • 2018–2022
  Senioradvokat, Wikborg Rein
 • 2017–
  Varadommer, Arbeidsretten
 • 2017–2018
  Advokat, Advokatfirmaet Lippestad AS
 • 2015–2017
  Advokat, Tekna
 • 2011–2014
  Advokat konsernjuridisk, Gjensidige Forsikring ASA
 • 2008–2011
  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

Artikler skrevet av Kjersti