NO/EN

Saloume Djoudat arbeider hovedsakelig med selskapsrett, transaksjoner, kontraktsrett, risikohåndtering, forhandlinger og tvisteløsninger. Arbeidet innenfor selskapsrett omfatter løpende selskapsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål, særlig knyttet til operative problemstillinger.

I sitt arbeid deltar Saloume regelmessig i kontraktsforhandlinger, og hun har vært prosjektleder for ulike kommersielle prosjekter i sin tid som internadvokat og som Bull-advokat ved selskapsgjennomganger (due diligence). Hun har ledet forhandlinger og vært rådgiver i prosjekter både i Norge og for internasjonale konsern.

Saloume arbeider også med transportrettslige problemstillinger og bistår ved kontraktsutforming, spørsmål om forsikringsdekning, regresskrav mot transportører og ansvarsspørsmål.

I tillegg til rådgivning bistår Saloume klienter i tvisteløsning og rettsprosesser i økende grad.

Saloume har som internadvokat hos Uno-X Energi AS hatt ansvaret for kvalitetssikring og utarbeidelse av alle kontrakter og offentlige anbud. I tillegg har hun bistått andre selskaper i Uno-X gruppen i regulatoriske og kontraktsrettslige spørsmål.

Saloume har gjennom sitt arbeid innenfor oljebransjen opparbeidet seg spisskompetanse både når det gjelder typiske kontrakter og strategiske/operative prosesser. Hun har fra sin tid som internadvokat også erfaring som medlem av ledergruppen, med den innsikt det gir i tekniske og kommersielle spørsmål.

Med sin arbeidserfaring har Saloume et særlig fokus på og evne til å angripe problemstillinger på en kompetent måte, med rask respons og konkrete og anvendelige råd.

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringbyrået The Legal 500 anbefaler Saloume innenfor Commercial, corporate and M&A.

Utdanning

 • 2006
  Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
 • 2004
  Law School, University of North Dakota, USA

Arbeidserfaring

 • 2013–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2012–2013
  Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2010–2012
  Juridisk rådgiver, Uno-X Energi AS
 • 2006–2010
  Advokatfullmektig, senere advokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2001–2006
  Tilknyttet familievirksomhet
 • 1999–2001
  Egen virksomhet