NO/EN

Bjarte Bogstad jobber med transaksjoner (M&A), som restruktureringer og omorganiseringer (fusjon, fisjon, joint venture mv.), eierkonflikter, samt generell kontrakts- og selskapsrett. Dette omfatter også transaksjoner med generelle og/eller spesifikke utfordringer, såkalt «distressed M&A», samt andre forhold knyttet til bedrifter i krise.

Bjarte yter bistand til norske, nordiske og andre utenlandske klienter, hovedsakelig innenfor bransjene teknologi, industri, handel/tjenester og fast eiendom.

Han er aktiv i International Bar Association (IBA) og har bl.a. utarbeidet IBAs Guide on Shareholder´s Agreements (for Norge, 2019). I tillegg deltar han i IBAs arbeidsgruppe for utarbeidelse av en paneuropeisk investeringsavtale samt at han har holdt flere seminarer internt og eksternt om investerings- og aksjonæravtaler, konvertible lån, exit-planlegging, insentivprogrammer/MIP, eierkonflikter og styreansvar mv.

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 anbefaler ham innenfor Commercial, Corporate and M&A og har notert seg at han "regularly advises clients from highly regulated industries on joint ventures and mergers and demergers." Fornøyde klienter sier at "Our main contact person, Bjarte Bogstad is a service-minded, knowledgeable and likeable professional." (2023)IFLR 1000 har rangert ham som Highly regarded i seks år på rad.

Utdanning

 • 2019
  Seminar: Harvard Negotiation MasterClass, Harvard Law School
 • 2017
  Seminar: Sector Leadership MasterClass, Harvard Law School
 • 2017
  Seminar: Sale and Purchase Agreements, SPA (Redcliffe)
 • 2014
  Seminar: Private Equity & Management Buyouts (Redcliffe)
 • 2014
  Seminar: Selling a Company (Redcliffe)
 • 2012
  Seminar: Styrelederskolen
 • 1996
  Cand.jur., Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

 • 2012–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2009–2012
  Partner, Vogt&Wiig
 • 2008–2009
  Partner, Advokatfirmaet Bjarte Bogstad
 • 2002–2008
  Partner, Advokatene Geirr Jakobsen & Bjarte Bogstad
 • 2000–2002
  Associate Consultant, Bain & Company Inc.
 • 1997–2000
  Advokatfullmektig, BA-HR