Fast eiendom

Vi har lang erfaring med eiendom og kjenner utfordringene i hele verdikjeden og bistår med rådgivning innen plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og -megling, utleie, drift og forvaltning, tingsrett, servitutter, hevd og tomtefeste, ekspropriasjon, skjønn, grunnerverv og forsikringsrett.

Vi bistår også med:

  • Utarbeidelse av kompliserte kontraktsstrukturer som utbyggingsavtaler, sale & leaseback, OPS-prosjekter, eiendomsutviklingsavtaler og forward-kontrakter, i tillegg til vanlige kontrakter om kjøp/salg, utleie m.v.
  • Arv og generasjonsskifte som inkluderer eiendom.
  • Prosedyre og tvisteløsning knyttet til alle spørsmål vedrørende eiendom, og vi har egne prosedyrespesialister i eiendomsavdelingen.

Flere av advokatene i Bull & Co er samarbeidsadvokater med Huseiernes Landsforbund og Norges hyttelag.

Vi holder jevnlig foredrag om næringseiendomsrettslige spørsmål i samarbeid med blant annet NE Kunnskap og Juristenes utdanningssenter (JUS).

 

Kristoffer Aasebø

Partner
Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

Anders Evjenth

Partner
Mobil: 901 86 418
E-post: ae@bull.no

Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner
Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

AKTUELT