NO/EN

Anders Evjenth arbeider innenfor fast eiendom, med særlig fokus på bistand med offentlig- og privatrettslige forhold i forbindelse med eiendomsutvikling. Han arbeider ofte med plan- og bygningsrettslige problemstillinger, som utbyggingsavtaler og refusjon, ekspropriasjon og skjønn.

Anders har bred erfaring med å føre saker for ordinære domstoler, skjønnsrett og jordskifterett. Han fører saker på vegne av grunneiere, kommuner og foretak når det gjelder fastsettelse av rettigheter, ekspropriasjon og andre tvister innen offentlig rett og tingsrett.

I tillegg var han prosjektleder for utarbeidelse av ny bygningsdel av plan- og bygningsloven. I tillegg har han, gjennom sitt arbeid som leder av juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, en omfattende kunnskap om alminnelig og spesiell forvaltningsrett.

Anders driver en omfattende kursvirksomhet, blant annet i samarbeid med Senter for eiendomsfag, og han benyttes ofte som foredragsholder. Han har skrevet en rekke utredninger for departementer og kommuner alene eller i samarbeid med andre fagmiljøer, som Samfunnsøkonomisk Analyse og Sintef Byggforsk.

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 gir Anders en Key Lawyer rangering som en av Norges ledende forsikringsrettsadvokater og sier at han er "noted for [his] expertise in professional liability matters".

Utdanning

 • 1990
  Cand. jur, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2020–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2017–2019
  Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2015–2017
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2008–2015
  Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat/assosiert partner, Advokatfirmaet Kluge AS
 • 2005–2008
  Prosjektleder, Bolig og bygningsavdelingen, Kommunal- og regionaldepartementet
 • 1997–2005
  Seksjonsleder, avdelingsleder, Juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • 1993–1997
  Førstekonsulent, rådgiver, Bolig og bygningsavdelingen, Kommunal- og regionaldepartementet
 • 1990–1993
  Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Publikasjoner og foredrag

 • 2019
  Medforfatter av rapporten «Tidsbestemt bruk av tomme lokaler» for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
 • 2018
  Hovedforfatter av rapporten «Plan- og bygningsrettslige konsekvenser av å oppheve konsesjonsordningen og tilknytningsplikten for fjernvarmeanlegg»
 • 2018
  Hovedforfatter av rapporten «Grensen mellom veiledningsplikt etter forvaltningsloven og gebyrbelagt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven for Kommunal- og moderniseringsdepartementet»
 • 2018
  Medforfatter av infrastrukturprosjektet, delutredning 2.5 «Utredning av nye modeller for grunneierfinansiering for Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten»
 • 2017
  Medforfatter av infrastrukturprosjektet, delutredning 2.1 «Infrastrukturbidrag og boligmarkedet for Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten»