ARBEIDSLIV

Bull & Co bistår primært virksomheter innen privat og offentlig sektor og organisasjoner innen arbeidsrettslige spørsmål. I tillegg yter vi bistand til privatpersoner. Gjennom å kjenne våre kunder og deres virksomhet godt, sikrer vi at vi sammen finner gode løsninger med et lavest mulig konfliktnivå. Skulle det bli en tvist, bistår vi selvsagt også ved rettslige prosesser.

Ved avslutning av arbeidsforhold kan man fort gjøre feil. God rådgivning og bistand kan spare arbeidsgiver for rettslige prosesser, uro i organisasjonen, negativ medieomtale og unødige utgifter.

Vi bistår med å utarbeide og forhandle arbeidsavtaler, gjennomføre omstillinger, permitteringer og nedbemanninger, gi råd om pensjonsordninger og løse problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelser. Vi rådgir også ved tilrettelegging av arbeidsforhold, som etablering av arbeidstidsordninger eller endring av arbeidsoppgaver.

Våre advokater holder jevnlige kurs om arbeidsrettslige problemstillinger, også internkurs for virksomheter.

Bransjemessig noterer rangeringsbyrået The Legal 500 seg at arbeidslivsgruppen «excels in the technology, life sciences and healthcare sectors».

Kåre Bjørlo

Partner
Mobil: 913 93 061
E-post: kb@bull.no

Anette Mellbye

Partner
Mobil: 934 33 682
E-post: am@bull.no

Jørgen Burdal

Senioradvokat
Mobil: 997 97 601
E-post: jb@bull.no

AKTUELT