Eiendom

Innen eiendomsbransjen bistår vi mange ulike aktører, som eiendomsbesittere, utbyggere, investorer, byggherrer, entreprenører, utleiere, leietakere, driftsselskaper, offentlige myndigheter, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere og privatpersoner. Vår bistand består i løpende rådgivning, kontraktsarbeid og tvisteløsning.

Vi har lang erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder knyttet til eiendomsbransjen, hvor vi særlig nevner:

 •  Kjøp og salg av fast eiendom, herunder mangelssaker
 • Bruksrettigheter, servitutter og hevd
 • Eiendomsutvikling
 • Konsesjon / boplikt
 • Ekspropriasjon, skjønn
 • Plan- og bygningsrett
 • Nabotvister
 • Husleietvister
 • Arv og generasjonsskifte
 • Tomtefeste
 • Eierseksjonssameier og borettslag
 • Forretningsførsel

Kristoffer Aasebø

Partner
Mobil: 995 23 554
E-post: kaa@bull.no

Anders Evjenth

Partner
Mobil: 901 86 418
E-post: ae@bull.no

Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner
Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

AKTUELT