NO/EN
Syntetiske opsjoner i arbeidsforhold - nytt om beskatning
Hjem / Artikler / Syntetiske opsjoner i arbeidsforhold - nytt om beskatning
Skattenytt

Syntetiske opsjoner i arbeidsforhold - nytt om beskatning

Syntetiske opsjoner skal beskattes som lønnsinntekt og ikke som kapitalinntekt. Dette gir en høy beskatning sammenlignet med en rekke andre incentivordninger.
Publisert: 29.05.24

Skattedirektoratet fastslår i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 3/2024) at gevinst ved realisasjon av syntetiske opsjoner som erverves i arbeidsforhold, skal beskattes som lønnsinntekt ikke som kapitalinntekt.

Hva er syntetiske opsjoner?

Syntetiske opsjoner er finansielle instrumenter som gir innehaver en rett på en kontantutbetaling basert på utviklingen på aksjenes markedsverdi i et selskap. De gir altså ikke en faktisk rett til å erverve aksjer i selskapet, slik som ordinære opsjoner. Syntetiske opsjoner benyttes gjerne som incentivordning for ledende ansatte, med den hensikt å belønne deres verdiskapning i selskapet.

Beskatning og Skattedirektoratets vurdering

Det sentrale spørsmålet Skattedirektoratet vurderte var om gevinst ved realisasjon av syntetiske opsjoner skulle beskattes som lønnsinntekt eller som kapitalinntekt for den ansatte. Beskatning som lønnsinntekt innebærer at gevinsten kan bli beskattet med en maksimal marginalskattesats på 47,4 % for den ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift på mellom 14,1-19,1 % av utbetalingen for arbeidsgiveren. Til sammenligning er skattesatsen for kapitalinntekt 22 %.

Gevinst ved realisasjon av syntetiske opsjoner faller utenfor reglene i skatteloven § 5-14, som sier at ordinære opsjoner i arbeidsforhold skal beskattes som arbeidsinntekt. Gevinsten ved realisasjon kan likevel bli beskattet som arbeidsinntekt etter skatteloven § 5-1, hvis gevinsten er utledet av arbeidsforholdet.

Skattedirektoratet kom til at det avgjørende var om det forelå en nær tilknytning mellom gevinsten og arbeidsforholdet. Det faktum at det ble betalt markedsverdi for instrumentet ved tildeling, ble ikke tillagt vesentlig vekt. I vurderingen av § 5-1 ble det vist til at ordningen om syntetiske aksjer bare ble tilbudt til utvalgte ansatte, og at arbeidsgivergiver hadde både forkjøpsrett og rett til tilbakekjøp av de syntetiske opsjonene ved opphør av arbeidsforholdet. Disse faktorene ble ansett som et avvik fra markedsmessige vilkår for opsjoner, noe som talte for nær tilknytning mellom gevinsten og arbeidsforholdet.

På bakgrunn av dette konkluderte Skattedirektoratet med at det forelå tilstrekkelig tilknytning mellom gevinsten og arbeidsforholdet etter skatteloven § 5-1, jf. § 5-10. Gevinst ved realisasjon må følgelig beskattes som lønnsinntekt, dette til tross for at ansatte betaler markedsverdi og pådrar seg en reell investeringsrisiko.

Gevinsten vunnet ved realisasjon av den syntetiske opsjonen kommer til beskatning i det inntektsåret instrumentet realiseres.
Avgjørelsen fører en høy beskatning sammenlignet med en rekke andre incentivordninger og skaper usikkerhet rundt fremtiden av syntetiske opsjoner.

Incentivordninger må vurderes ut fra kostnad, risiko og hvor krevende den er å administrere. Ta kontakt med en av oss skatte-teamet for å finne ut hvilken incentivordning som lønner seg for ditt selskap. Du finner oss her

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.