NO/EN

Einar Heiberg har bred erfaring innen skatte- og selskapsrett. Han bistår særlig med planlegging og gjennomføring av transaksjoner, omorganiseringer, med fusjoner og fisjoner, aksjonæravtaler og incentivordninger. I tillegg har han omfattende erfaring innen næringseiendom og generell kontraktsrett.

Einar deltar ofte i kompliserte saker og ser alltid etter gode muligheter for løsninger.

I tillegg har han møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for de alminnelige domstoler og voldgiftsrett innen ulike fagområder.

Han er en populær foredragsholder innen skatt blant annet for Revisorforeningen, revisjons- og regnskapsførerfirmaer, og i tillegg innen alminnelig kontraktsrett for ulike bransjer.

Rangeringer og utmerkelser

Rangeringsbyrået The Legal 500 anbefaler Einar innen skatt og forsikring. I 2020 sa klienter til byrået at "Einar Heiberg is a key contact for contentious work." (skatt) og i 2023 at "Einar Heiberg always delivers high quality." (skatt). På forsikringsfeltet er han kjent for sitt arbeid med profesjonsansvarsaker (revisorer).I tillegg gir rangeringsbyrået World Tax Einar en "highly regarded"-rangering innen General corporate tax og Tax controversy (2023).

Utdanning

 • 2006
  Utdannet voldgiftsdommer
 • 2001
  Møterett for Høyesterett
 • 1988
  Cand. jur., Universitetet i Oslo,

Arbeidserfaring

 • 2021–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2017–2021
  Partner, Advokatfirmaet Ræder AS
 • 1992–2016
  Partner, Advokatfirmaet Seland Orwall AS
 • 1989–1992
  Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 1988–1989
  Skattelovavdelingen, Finansdepartementet

Publikasjoner og foredrag

 • 2021
  Viktig ved tegning av styreansvarsforsikring, Revisjon og Regnskap
 • 2020-2021
  Personlig ansvar for styremedlemmer, Revisjon og Regnskap
 • 2017
  Kompliserte beviskrav ved tilleggsskatt, Revisjon og Regnskap
 • 2014
  Overdragelse av aksjer og fordel vunnet ved arbeid, Revisjon og Regnskap
 • 2012
  Høyesterett gav amnesti mot straff – frivillig retting, Revisjon og Regnskap

Artikler skrevet av Einar