NO/EN
Logistikk og transportrett

Logistikk og transportrett

Hjem / Kompetanse / Logistikk og transportrett
Logistikk- og transportgruppen til Bull er blant de fremste i landet. Vi bistår flere store og mellomstore spedisjons-, transport- og logistikkbedrifter – både nasjonalt og internasjonalt.

Bull samarbeider med flere norske organisasjoner i transportsektoren, som NHO Logistikk og Transport, og gir juridisk bistand til medlemsbedriftene deres. Vi skriver også om logistikk- og transportrett i faste spalter i fagmagasinene Moderne Transport og Logistikk Inside.

Advokatene våre har håndtert mange viktige og prinsipielle spørsmål for bransjen. Vi har også spesialkompetanse innen NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Allminnelige Bestemmelser) og underviste på Speditørskolen i 2021 og 2022.

Vi hjelper deg med:

  • Utforming av logistikk- og transportkontrakter
  • Håndtering av tvister innenfor logistikk- og transportrett
  • Ansvarsspørsmål for speditører, transportører, lagerholdere og logistikkvirksomheter
  • Regulatoriske og privatrettslige spørsmål innen vei-, bane-, sjø- og lufttransport
  • Kabotasjespørsmål
  • Forhandlingsbistand ved kjøp og salg av logistikkbedrifter
  • Etablering av logistikk- og transportbedrifter
  • Strategisk og løpende rådgivning
  • Forsikringsspørsmål, som dekning og ansvar
Advokat Runar Hansen (…) er vel den i Norge som har hatt flest transportrelaterte saker for domstolene (Logistikk Inside nr. 19, 2018)

Trenger du juridisk hjelp med logistikk og transportrett?

Artikler om temaet