NO/EN
Energi

Energi

Hjem / Kompetanse / Energi
Fornybar energi er en bransje i sterk vekst, samtidig som tradisjonelle energiformer som olje og gass vil være en del av energibildet i lang tid fremover. Advokatene våre gir juridisk bistand på begge områder.

Det er strammere vilkår og reguleringer for industrier som forurenser, samtidig som det etableres nye forretningsmuligheter for å utvikle fornybar energi. Samfunnet og virksomheter støter på komplekse problemstillinger, både for hvilken type energi vi bygger fremtiden med, og hvordan vi integrerer energiforbruk og miljøhensyn.

Juridisk bistand på energi- og miljørett krever solid bransjekunnskap. I Bull har vi lang erfaring innen energiindustrien og bistår kunder innen både fornybar teknologi, gjenvinning, olje og gass og miljø.

Vi hjelper deg med:

 • Kontrakts- og forhandlingsstøtte
 • Transaksjonsrådgivning
 • Leverandørsamarbeid
 • Avfall og deponi
 • Plan og bygg
 • Vern og bruk av immaterielle rettigheter
 • Forurensningsrett
 • Energirett
 • Miljørett
 • Konsesjonsrett
 • Petroleumsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Tvisteløsning

Trenger du juridisk hjelp med energi?