NO/EN
Ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper - avklaringer om de nye skattereglene
Hjem / Artikler / Ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper - avklaringer om de nye skattereglene
Nye skatteregler for ansatteopsjoner

Ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstselskaper - avklaringer om de nye skattereglene

Skattedirektoratet har nylig kommet med en prinsipputtalelse som avklarer hvordan de nye reglene for beskatning av aksjeopsjoner til ansatte i nyetablerte selskaper skal tolkes.
Publisert: 20.09.23

Av Einar Heiberg og Kristina Bjørnelykke

Permitteringsperiode medregnes som arbeidstid

For utsatt beskatning av opsjonsgevinst frem til realisasjonen av aksjene, må den ansatte gjennomsnittlig arbeide 25 timer per uke i selskapet ved tildeling og frem til innløsning av opsjonen. Beregningen gjøres på årsbasis. Fravær grunnet sykdom eller foreldrepermisjon kan medregnes som arbeidstid. Dette skal derved også kunne gjelde fravær grunnet ufrivillig permittering.

Opsjoner tildelt ansatte før tiltredelse

Reglene om utsatt beskatning av opsjonsgevinst skal kun gjelde i de tilfellene der opsjoner er tildelt den ansatte etter faktisk tiltredelse av stillingen. Opsjoner tildelt ved signering av arbeidsavtalen, kvalifiserer ikke for de spesielle skattereglene.

Opsjonsavtalens opptjeningstid

Opsjonen må innløses tidligst tre år etter tildeling og senest ti år etter for at de gunstige skattereglene skal gjelde for selskap i oppstarts- og vekstfasen.

Det legges til grunn i uttalelsen at det er den faktiske innløsningen av opsjonen som er avgjørende for om tidskravet er oppfylt og ikke hva den enkelte opsjonsavtale måtte bestemme om opptjeningstid.

Betydningen av manglende innrapportering

Det uttales at selv om opsjoner tildelt i henhold til reglene som trådte i kraft i 2018, ikke ble rapportert innen fristen i 2021, vil de likevel anses å være omfattet av skattereglene for beskatning av ansatteopsjoner i oppstartsselskaper.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.