NO/EN

Mira Levand Bergsland er spesialist på saker innenfor insolvens- og konkursrett.

Mira har jobbet med restrukturering, insolvens- og konkursrett siden 2012, som advokat for banker, finansieringsinstitusjoner, private og noterte selskaper, og som bostyrer. Hun jobber med et bredt spekter av problemstillinger innen nevnte felter, slik som refinansiering av gjeld, omorganisering av selskapsstrukturer, sikring av kreditorinteresser, mv. Hun jobber i tillegg jevnlig med M&A transaksjoner og andre selskapsrettslige problemstillinger, i forbindelse med restrukturering- og insolvensoppdrag, men også generelt.

Mira har bred erfaring fra komplekse og omfattende restruktureringer av selskaper i olje/shipping sektoren, og fra administrering av noen av Norges største konkursboer. Hun er fra 2022 oppnevnt som bostyrer for Oslo tingrett.

Mira har også bistått eiendomsselskaper og andre virksomheter med eiendomsrettslige problemstillinger og -transaksjoner, herunder blant annet due diligence gjennomganger, utarbeidelse av bud og kjøpekontrakter, tomtefesterett, husleierett og plan- og bygningsrett, leiekontrakter, tvangsfravikelser og seksjonering.

Mira er forfatter av lovkommentaren til Lønnsgarantiloven (lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.), samt notene til samme lov på www.lovdata.no.

Rangeringer og utmerkelser

Mira er rangert på første plass i "up and coming"-kategorien innen Restrukturering og konkursrett i Finansavisens advokatundersøkelse i 2023, opp fra tredje pass i 2022. Hun er også trukket frem i Legal 500 som "key lawyer" flere år på rad, der klienter rapporterer at

"Mira Bergsland has excellent legal skills, is nice to work with and is always focused on finding the best solution" (2022) og at hun er en "highly skilled lawyer[-s] with a very good understanding of commercial aspects" (2023).

Utdanning

 • 2015
  Advokatbevilling
 • 2012
  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • 2011
  Spesialemner, Faculty of Law, University of Glasgow

Arbeidserfaring

 • 2024
  Partner, Bull
 • 2023
  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Oslo
 • 2019–2023
  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2015
  Sensor, Universitetet i Bergen
 • 2015
  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 2014–2015
  Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
 • 2012–2014
  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo
 • 2012
  Stipendiat, Wikborg Rein, Oslo
 • 2010–2011
  Traineeopphold ved ulike advokatfirmaer

Publikasjoner og foredrag

 • 2014
  Bidragsyter til boken 100 næringsiendomstips, Wikborg Rein
 • 2021
  Forfatter av notene til Lønnsgarantiloven (lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.), som utgis av Karnov Group Norway på www.lovdata.no

Artikler skrevet av Mira