NO/EN

Anne Helsingeng arbeider med granskninger, varslingssaker og faktaundersøkelser, både som offentlig oppnevnt gransker og i granskninger for private og offentlige oppdragsgivere. Hun arbeider også bredt med eierstyring, compliance og advokatetikk. Anne er fast oppnevnt bostyrer for Oslo tingrett i konkursbo og har omfattende erfaring som rådgiver for selskaper som sliter økonomisk samt generelt til styrer og ledelser. I tillegg bistår hun ved arv og skifte.

Som en av forfatterne av Retningslinjer for private granskninger, bidrar hun til betryggende og effektive granskningsprosesser, med fokus på å bidra til at granskningen skal oppleves som forsvarlig og rettferdig. Hun er også verdsatt blant klienter og andre for sine ærlige og klare tilbakemeldinger.

Anne har omfattende styreerfaring og er i dag oppnevnt i styret til Domstoladministrasjonen. Hun har også gjennom 10 år ledet kontrollutvalget til Handelshøyskolen BI. I tillegg er hun leder i JUCs nettverk innen Governance, Risk and Compliance.

Rangeringer og utmerkelser

Anne er rangert i Chambers and Partners på Corporate Compliance & Investigations. I 2023-utgaven sier de at "Anne Helsingeng of Bull is reputed for her expertise in corporate investigations, and handles whistle-blower cases and compliance matters." Hun er også hvert år rangert i Finansavisens advokatundersøkelse som blant Norges beste innen Granskning og Compliance.

Utdanning

 • 1986
  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2019–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2017–2019
  Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1999–2017
  Partner, Deloitte Advokatfirma/Deloitte AS
 • 1993–1999
  Advokat/partner, Simonsen Advokatfirma
 • 1992–1993
  Dommerfullmektig, Drammen tingrett
 • 1990–1993
  Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
 • 1988–1990
  Underdirektør, Miljøverndepartementet
 • 1986–1988
  Førstekonsulent, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)

Artikler skrevet av Anne