Konkurranse, anbud og leveranse

Det er en rekke faktorer å ta med i betraktning når det skal anskaffes eller selges utstyr, komponenter, tjenester osv. som har en høy verdi. Ikke sjelden blir det budsjettoverskridelser, tvister knyttet til hva som var inkludert i prisen, hva som anses som en endring, hvem som har skyld i forsinkelser og mangelfull leveranse mv. Dette er forhold som bør løses i klare kontrakttekster og god oppfølging av kontrakten.

I samarbeidsprosjekter, lisensavtaler, agentur, distribusjonsavtaler mv. kan det være spesielle regler som setter begrensninger for hva som kan avtales.

Det offentlige har i tillegg et eget komplekst regelverk å ta hensyn til ved sine anskaffelser.

Vi har lang erfaring med relevante rammebetingelser og bistår gjerne kunder allerede fra planleggingsfasen av et prosjekt til selve gjennomføring av leveransen. Vi bistår også med tvisteløsning og rettslig oppfølging av krav overfor klageorganer, domstol eller voldgift dersom det blir nødvendig.

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020-utgaven) rangerer teamet i Tier 3 og slår fast at teamet «has built on its traditional position as counsel for procuring entities with an increased volume of work for private sector suppliers».

Andreas Wahl

Partner
Mobil: 916 24 345
E-post: acw@bull.no

Rune Nordengen

Partner
Mobil: 951 07 590
E-post: rn@bull.no

AKTUELT