Konkurranse, anbud og leveranse

Det er en rekke faktorer å ta med i betraktning når det skal anskaffes eller selges utstyr, komponenter, tjenester osv som har en høy verdi. Ikke sjelden blir det budsjettoverskridelser, tvister knyttet til hva som var inkludert i prisen, hva som anses som en endring, hvem som har skyld i forsinkelser og mangelfull leveranse m.v. Dette er forhold som bør løses i klare kontraktstekster, og god oppfølging av kontrakten.

I samarbeidsprosjekter, lisensavtaler, agentur, distribusjonsavtaler mv. kan det være spesielle regler som setter begrensninger for hva som kan avtales.

Det offentlige har i tillegg et eget komplekst regelverk å ta hensyn til, ved sine anskaffelser.

Vi har advokater med spisskompetanse innen konkurranserett, regelverket for offentlige anskaffelser og anbuds- og leveransevilkår for norsk industri. Rangeringsbyrået The Legal 500 slår fast at teamet har «substantial public procurement expertise».

Vi har lang erfaring med relevante rammebetingelser, og bistår gjerne kunder allerede fra planleggingsfasen av et prosjekt til selve gjennomføring av leveransen. Vi bistår også med tvisteløsning og rettslig oppfølging av krav overfor klageorganer, domstol eller voldgift dersom det blir nødvendig.

Andreas Wahl

Partner
Mobil: 916 24 345
E-post: acw@bull.no

Rune Nordengen

Partner
Mobil: 951 07 590
E-post: rn@bull.no

AKTUELT

Bull høyt rangert

Rangeringen "Chambers Europe 2016" er nettopp publisert. Bull & Co ble også i år høyt rangert innen kategorien "Intellectual Property" og "Competition/Antitrust: Pubilc Procurement". Bull & Co ble også nevnt som "noted firm" i kategorien "TMT"." Chambers foretar...

les mer