Energi

Hvor mye energi trenger vi, hva slags energi skal vi bygge fremtiden med og hvordan integrerer vi forbruk av energi med tanke på miljøet?

Fornybar energi er, som bransje, i sterk vekst. Dette skyldes blant annet stadig strammere rammevilkår for industri som forurenser, kombinert med de forretningsmuligheter som dermed har oppstått ved å utvikle ny fornybar teknologi.

Tradisjonelle energiformer som olje og gass vil forbli en del av energibildet i lang tid fremover.

Juridisk bistand på energi- og miljørettens områder krever bransjekunnskap. Advokatene i Bull & Co har bred erfaring som rådgiver for industrien med blant annet følgende:

• Fornybar energi
• Olje og gass
• Vind
• Sol
• Biomasse
• Avfall, herunder deponidrift
• Biodrivstoff, herunder biodiesel og bioetanol
• CO2-kvoter
• Kvotehandel, herunder CDM
• Avfallsforbrenning og energigjenvinning (W2E)
• Fjernvarme
• Vannkraft
• Fornybar teknologi
• Forurensningsrett
• Energirett
• Konsesjonsrett
• Petroleumsrett

Andreas Wahl

Partner
Mobil: 916 24 345
E-post: acw@bull.no

Saloume Djoudat

Partner
Mobil: 900 77 769
E-post: sd@bull.no

AKTUELT