NO/EN
Syntetiske aksjer - Skattedirektoratet avklarer
Hjem / Artikler / Syntetiske aksjer - Skattedirektoratet avklarer

Syntetiske aksjer - Skattedirektoratet avklarer

I en nylig avsagt bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 13/2023, avklarer direktoratet sitt syn på den skattemessige behandlingen av syntetiske aksjer.
Publisert: 12.12.23

Skrevet av:
Einar Heiberg, partner Bull
Kristina Bjørnelykke, traineee Bull


Syntetiske aksjer innebærer ikke at eiere av slike blir aksjonærer i selskapet. De syntetiske aksjene regnes som finansielle instrumenter, hvor verdien bestemmes av verdien på de underliggende aksjene i selskapet de syntetiske aksjene er knyttet til. Eier av de syntetiske aksjene har dermed ingen stemme- eller utbytterett i det aktuelle selskapet. Det kan være ulike grunner selskaper ikke ønsker andre minoritetsaksjonærer inn på eiersiden, for eksempel i familieselskaper.

Innsender i den aktuelle BFU ba om avklaring på tre spørsmål knyttet til skattemessig behandling av syntetiske aksjer, som virksomheten vurderte å tilby to ledende ansatte.

For det første ønsket innsender avklart om de syntetiske aksjene ville omfattes av fritaksmetoden dersom de ansatte ervervet disse via sine holdingselskap. Skattedirektoratet konkluderte med at syntetiske aksjer skulle anses som finansielt instrument (derivat) etter skatteloven § 2-38 annet ledd bokstav c, og dermed at gevinst/tap på syntetiske aksjer er omfattet av fritaksmetoden.

Videre ønsket innsender avklart om syntetiske aksjer vil være omfattet av de alminnelige reglene i skatteloven § 10-31 første ledd, om skjerming og oppjustering, for det tilfellet at aksjene ble ervervet personlig. Skattedirektoratet konkluderte med at erverv av de syntetiske aksjene personlig skal beskattes som ordinær kapitalgevinst/-tap, uten fradrag for skjerming og uten oppjustering på 1,72 (2023).

Innsender vurderte også å tilby delfinansiering av ervervet via konsernspissen. I den forbindelse ønsket de avklart om bruk av normrente for lån til ansattes erverv via holdingselskaper ville utløse plikt til å beregne arbeidsgiveravgift. Skattedirektoratet konkluderte med at bruken av normrente som gjelder for lån til ansatte ikke vil utløse plikt til å beregne arbeidsgiveravgift.

Denne avklarende uttalelsen vil være av betydning for mange fremover som legger opp til syntetiske aksjer som incentivordning for ansatte.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.