NO/EN
Nytt lovforslag skal styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet
Hjem / Artikler / Nytt lovforslag skal styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet
Arbeidsmiljøloven

Nytt lovforslag skal styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet

Regjeringen har nylig lagt frem et nytt forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Regjeringen mener at den økte oppmerksomheten om seksuell trakassering i arbeidslivet viser at det er behov for å tydeliggjøre reglene på området. I denne artikkelen får du innsikt i konsekvensene av forslaget, detaljene i endringene og våre anbefalinger.
Publisert: 10.03.23

Forslaget ble lagt frem fredag 3. mars og innebærer følgende:

  • En presisering om at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven også innebærer et vern mot seksuell trakassering.
  • En definisjon av «trakassering» og «seksuell trakassering» i arbeidsmiljøloven som tilsvarer definisjonene i likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Verneombudets oppgaver skal også omfatte det psykososiale arbeidsmiljøet.

Lovforslaget kan leses i sin helhet her.

Praktiske konsekvenser av forslaget

Forslaget har til hensikt å understreke og tydeliggjøre arbeidsgivers plikter til å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet i virksomheten. Lovendringene tydeliggjør den plikten arbeidsgiver har til å sørge for at egne ansatte ikke utsettes for trakassering eller seksuell trakassering. Endringene er ellers ikke ment å endre gjeldende rett på området.

Vår anbefaling

Vi forventer at forslaget vil bli vedtatt i Stortinget i løpet av våren 2023.

Vi anbefaler at alle virksomheter gjennomgår sine rutiner på dette området, for å sikre at disse er tråd med regelverket. Rutinene bør fungere som verktøy for å hindre at arbeidstakere utsettes for trakassering, og for å sikre forsvarlig oppfølging av uønskede hendelser.

Nærmere om bakgrunnen for lovforslaget

I tilknytning til ratifikasjon av ILO-konvensjonen, foreslår regjeringen å innta en presisering i arbeidsmiljøloven § 4-3 som tydeliggjør at vernet mot trakassering etter bestemmelsen også omfatter seksuell trakassering. Regjeringen mener en slik tydeliggjøring av bestemmelsen vil kunne bidra til at partene lokalt i virksomhetene arbeider mer aktivt og forebyggende mot seksuell trakassering.

Videre foreslår regjeringen at det inntas definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven § 4-3 som tilsvarer definisjonene i likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Regjeringen mener dette vil kunne bidra til mer brukervennlighet og bedre etterlevelse av vernet mot trakassering og seksuell trakassering.

Regjeringen foreslår også en presisering i arbeidsmiljøloven § 6-2 om verneombudets oppgaver i virksomhetene. Det foreslås at det inntas en setning om at verneombudet skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. Dette skal tydeliggjøre verneombudets rolle i arbeidet med det psykososiale arbeidet.

ILO-konvensjon nr. 190, som ble vedtatt 21. juni 2019, er den første internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. Konvensjonen stiller krav til at medlemsstatene definerer og forbyr vold og trakassering i arbeidslivet. Både medlemsstatene og arbeidsgivere skal treffe tiltak for å forebygge vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert vold og trakassering. I lovforslaget som nå er lagt frem foreslår regjeringen at Norge ratifiserer konvensjonen.

Ta kontakt med advokafullmektig Henrik Rydland Akslen om du ønsker mer informasjon eller har behov for bistand i tilknytning til dette.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.