NO/EN

Henrik Rydland Akslen er tilknyttet faggruppen for arbeidsrett. Henrik bistår arbeidsgivere og arbeidstakere, innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Han jobber med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innen en rekke ulike områder på arbeidsrettsfeltet.

Henrik har særlig erfaring med ansettelser, oppsigelse og avskjed, omstillingsprosesser, medbestemmelse og personvern. Etter flere år i offentlig sektor har han en særlig kompetanse innen statsansatterett og forvaltningsrett.

Utdanning

 • 2014 – 2019
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 • 2018 – 2019
  Juridiske valgemner, Universidad de Valencia
 • 2011 – 2012
  Bedriftsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Arbeidserfaring

 • 2023
  Advokatfullmektig, Bull
 • 2020 – 2023
  Rådgiver, arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet
 • 2019 – 2020
  Rådgiver, HR-avdelingen i Skattedirektoratet
 • 2018
  Trainee, Grette Advokatfirma AS

Artikler skrevet av Henrik