NO/EN
Hva innebærer de nye reglene om innleie av arbeidskraft?
Hjem / Artikler / Hva innebærer de nye reglene om innleie av arbeidskraft?

Hva innebærer de nye reglene om innleie av arbeidskraft?

Fra og med 1. april blir det betydelig innstraminger i adgangen til å leie inn midlertidig arbeidskraft. I denne artikkelen går vi gjennom regelverket og hva det endringene innebærer.
Publisert: 14.03.23

Fra 1. april 2023 trer nye regler om innleie fra bemanningsforetak i kraft. Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i arbeidsmiljøloven som antas å få merkbare konsekvenser for en betydelig del av næringslivet.

Selv om man har en overgangsperiode til den 1. juli på å tilpasse seg de nye reglene, er det viktig å være klar over og tilpasse seg de nye reglene allerede nå.

I denne artikkelen gir vi en kortfattet oversikt over de konkrete lovendringene og virkningene de får.

Fast ansettelse er hovedregelen

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er fast ansettelse hos den bedriften hvor arbeidet skal utføres. Tidligere har det likevel vært adgang til å leie inn personell fra et bemanningsforetak for å utføre blant annet vikararbeid og arbeid «av midlertidig karakter» i virksomheten.

På den måten har innleie kunnet bli benyttet ved for eksempel sesongarbeid, prosjektarbeid eller i perioder med høyt behov for arbeidskraft.

Innleiemulighet for midlertidig arbeid fjernet

Etter lovendringen av 1. april 2023, kan innleie fra bemanningsforetak ikke lenger skje for å dekke opp arbeid «av midlertidig karakter». I praksis vil man kun ha adgang til å benytte slik innleie ved rene vikariater for å dekke opp for en eller flere fraværende arbeidstakere, for praksisarbeid, deltakere i arbeidsmarkedstiltak eller med enkelte aktører innen organisert idrett.

Det innføres et absolutt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Fra regjeringens side er det uttalt at lovendringene er ment å gi flere faste og direkte ansettelser, og et tryggere arbeidsliv.

Unntak fra reglene for to grupper

Samtidig med at innleieadgangen generelt strammes inn, åpnes det for fortsatt innleie fra bemanningsforetak for to særskilte grupper:

  1. Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
  2. Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt

Fortsatt innleiemulighet for tariffbedrifter

Det vil fortsatt være en utvidet adgang til innleie fra bemanningsforetak for bedrifter som har tariffavtale med en fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Dette gjelder kun dersom de tillitsvalgte til representerer et flertall av den arbeidstakerkategori som skal leies inn. Videre må det i disse tilfellene inngås skriftlig avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie.

Alternativ til eksisterende innleiepraksis

I praksis medfører lovendringene at mange virksomheter vil kunne bli avskåret fra å leie inn arbeidskraft for å dekke opp ulike oppgaver. Bedriftene vil være henvist til å dekke behovet for arbeidskraft på annen måte. De mest nærliggende alternativene til innleie fra bemanningsforetak vil være som følger:

  • Innleie fra produksjonsbedrift (en aktør i bransjen som ikke har til formål å drive utleie), hvor utleien skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og hvor utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.
  • Direkte ansettelse av arbeidskraft, enten fast eller midlertidig.
  • Inngåelse av oppdragsavtaler, hvor en underleverandør påtar seg å utføre oppdrag eller tjenester ved hjelp av egne ansatte, og hvor underleverandøren har et selvstendig ansvar for resultatet og for ledelsen av egne ansatte.

Gå gjennom eksisterende avtaler nå

For allerede inngåtte avtaler om innleie, er det gitt en overgangsperiode på tre måneder. Det vil si at eksisterende avtaler må vurderes og eventuelt justeres i henhold til nye regler innen 1. juli 2023.

Vi anbefaler derfor alle virksomheter som ikke allerede har startet, å sørge for å justere eksisterende innleieavtaler nå. Slik kan du være forberedt på virkningen av lovendringen som trer i kraft midt i fellesferien.

Har du spørsmål om de nye reglene for innleie eller trenger bistand? Ta gjerne kontakt med vår fagavdeling på arbeidsrett.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.