NO/EN
Budsjettforlik om statsbudsjettet for 2022
Hjem / Artikler / Budsjettforlik om statsbudsjettet for 2022

Budsjettforlik om statsbudsjettet for 2022

Det endelige statsbudsjett for 2022 har blitt vedtatt av Stortinget etter at Ap og Sp kom til enighet med SV. Budsjettforliket inneholder skjerpelser i blant annet formuesskatten og trinnskatten.
Publisert: 22.12.21

Formuesskatten:

 • Formuesskattesatsen økes fra 0,85 % til 0,95 %
 • Verdsettelsen av arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler, inkludert næringseiendom) økes til 75 %
 • Verdsettelsen av fritidsboliger økes med 25 %
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til kr 1,7 millioner, samlet kr 3,4 millioner for ektefeller
 • Det introduseres et nytt trinn i formuesskatten med innslagspunkt på kr 20 000 000, og en sats på 1,1%

Trinnskatten:

 • Trinnskatt 3 økes fra 13,3 % til 13,4 % med innslagspunkt redusert ned til kr 643.000
 • Trinnskatt 4 økes fra 16,3 % til 16,4 % med innslagspunkt redusert ned til kr 969.200
 • Det introduseres et nytt trinn 5, med en trinnsats på 17,4 % og innslagspunkt fra kr 2.000.000

Utbytteskatten:

 • Budsjettforhandlingene har ikke medført endringer i Støre-regjeringens forslag til oppjustering i utbytteskatten
 • Oppjusteringsfaktoren økes fra 1,44 til 1,6 som innebærer en effektiv skattesats på 35,2 %

Øvrige endringer:

 • CO2-avgiften på norsk sokkel økes til 28 %
 • Trygdeavgift lønn/trygd reduseres med henholdsvis fra 8,1 % til 8 % og trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 % til 11,2 %
 • Gavefradraget reduseres fra kr 50.000 til 25.000
 • Fagforeningsfradraget økes fra kr 3.850 – 5.800
 • Reisefradraget – bunnfradrag reduseres fra kr 23.900 til kr. 14.000, sats 1,65 kr/km
 • Verdsettelsesrabatt for elbil endres til 80 % av listepris
 • Omregistreringsavgiften for elbiler settes til 25 % av full sats
 • Solberg-regjeringens forslag om jobbfradrag for unge skrinlegges
 • Frikortgrensen økes fra kr 60.000 til 65.000

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.