NO/EN
Konkurranserett, statsstøtte og EU/EØS

Konkurranserett, statsstøtte og EU/EØS

Hjem / Kompetanse / Konkurranserett, statsstøtte og EU/EØS
De siste årene har vi sett at norske og europeiske myndigheter stadig øker bruk av sanksjoner ved brudd på konkurranseretten. Både konkurranse- og statsstøttereglene skal sikre like konkurransevilkår.

EU- og EØS-retten begrenser også adgangen til å gi statsstøtte. Vi rådgir både offentlige og private aktører når dette regelverket kommer i fokus, for eksempel som følge av støttetiltakene som er innført for å styrke næringslivet i krisetider.

Advokatene våre bistår bedrifter med å unngå potensielle fallgruver. Vi har lang erfaring og kan hjelpe med alt fra konkurransebegrensende avtaler og samkjøring, til spørsmål knyttet til statsstøtte og EU/EØS-rett.

Vi hjelper deg med:

 • Utredninger av konkurranserettslige spørsmål
 • Vurderinger av avtaler og samarbeid
 • Meldinger i forbindelse med fusjoner og oppkjøp
 • Vurderinger av samarbeids- og joint venture-avtaler
 • Undersøkelser og "dawn raids" fra konkurransemyndighetene
 • Bistand og gjennomføring av interne granskninger
 • Dialog med konkurransemyndigheter
 • Bistand med amnestisøknader
 • Tvisteløsning og rettslig oppfølging
 • Utredninger om offentlig støtte
 • Vurderinger av offentlig støtte etter forskjellige gruppefritak
 • Grensesnittet mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet
 • Tiltak for å skille virksomheter

Trenger du juridisk hjelp med konkurranserett, statsstøtte og eu/eøs?

Se flere av advokatene våre som jobber med konkurranserett, statsstøtte og eu/eøs

Artikler om temaet