NO/EN
- Et viktig verktøy for å øke bevisstheten hos oss og våre leverandører
Hjem / Artikler / - Et viktig verktøy for å øke bevisstheten hos oss og våre leverandører
Åpenhetsloven

- Et viktig verktøy for å øke bevisstheten hos oss og våre leverandører

Bull har gjennomført en omfattende kartlegging av både egne rutiner og arbeidsforhold hos våre underleverandører og deres ivaretakelse av menneskerettighetene i forbindelse med åpenhetsloven. Arbeidet har vært svært nyttig for å øke bevisstheten både hos oss og våre leverandører.
Publisert: 29.06.23

Bulls faggruppe på arbeidsrett har de siste månedene hatt ansvaret for å påse at vi oppfyller de kravene som stilles i åpenhetsloven. Både i å gjennomføre undersøkelser av interne forhold og forhold hos våre underleverandører, rapportering og gi informasjon.

Arbeidet med åpenhetsloven har vært en verdifull prosess for både oss og våre leverandører. Gjennom grundig analyse av interne rutiner og forholdene hos underleverandører har vår faggruppe innen arbeidsrett sørget for at lovens krav er oppfylt. Kartleggingen av leverandører har fokusert på ulike bransjer, virksomheter, størrelser og geografiske plasseringer for å avdekke eventuell risiko.

Lav risiko hos våre leverandører

Det er samtidig gjennomført en undersøkelse blant et større utvalg av våre leverandører med spørsmål innen temaer som arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Den generelle risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter fremstår som lav.

- Den informasjonen vi har innhentet tilsier at det foreligger en lav risiko for brudd på regelverket om anstendige arbeidsforhold blant Bull sine leverandører. Den generelle risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter fremstår også som lav, forteller leder for faggruppen på arbeidsrett, Anette Melbye.

Jørgen Burdal, Anette Melbye og Henrik Rydland Akslen fra faggruppe for arbeidsrett er blant dem som har jobbet med redegjørelsen.
Jørgen Burdal, Anette Melbye og Henrik Rydland Akslen fra faggruppe for arbeidsrett er blant dem som har jobbet med redegjørelsen.

Bull har også gjennomgått sine egne avtaler, rutiner og systemer for å sikre overholdelse av åpenhetsloven. Basert på den interne og eksterne kartleggingen konkluderer firmaet med at både Bull og deres leverandører oppfyller kravene i loven.

En viktig og verdifull prosess

At Bull og våre leverandører følger anstendige arbeidsforhold og opprettholder grunnleggende menneskerettigheter er kanskje ikke overraskende. Arbeidet med åpenhetsloven har likevel vært verdifullt for å kunne bevisstgjøre både oss og våre leverandører. Våre folk har gjort en ordentlig grundig jobb, og det er veldig positivt å se at de hypotesene vi hadde på forhånd viser seg å stemme. For Bull er det viktig å bidra til å støtte opp om FNs bærekraftsmål og deriblant de målene som stilles om anstendige arbeidsforhold.

- Der har vi en viktig rolle i å stille krav til våre leverandører som kanskje opererer i andre geografiske områder enn oss og hvor respekten for arbeidernes rettigheter kanskje ikke står like sterkt, sier daglig leder i Bull, Tine Wærsten.

Tine Engstrøm Wærsten, daglig leder i Bull.
Tine Engstrøm Wærsten, daglig leder i Bull.

Arbeidet med åpenhetsloven er viktig både for å bevisstgjøre oss om hvilke leverandører Bull benytter seg av, og ikke minst for våre leverandører som i arbeidet blir nødt til å vurdere sine underleverandører.

- Forhåpentligvis vil arbeidet kunne få positive ringvirkninger langt utenfor vår egen virksomhet, legger Tine til.

Les hele vår redegjørelse på åpenhetsloven her:

download icon
Redegjørelse på åpenhetsloven Bull advokatfirma

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.