NO/EN
Skal selskapet i gang med en endringsprosess?
Hjem / Artikler / Skal selskapet i gang med en endringsprosess?

Skal selskapet i gang med en endringsprosess?

Mange virksomheter opplever utfordrende tider og kan ha behov for å omstille seg for å lykkes i morgendagens marked. Men hvordan gå i gang med en slik omstillingsprosess? Hvilke hinder møter man på veien? Og hva skal egentlig til for å lykkes?
Publisert: 19.03.24

Som advokater har vi i Bull høstet mange erfaringer fra ulike endringsprosesser i virksomheter. Slike prosesser kan omfatte mange forskjellige tiltak: alt fra internasjonalisering og oppskalering, digitale transformasjoner, innovasjon og tjenesteutvikling og nye markedsorienteringer og integrasjon av verdikjeder, til organisasjonsmessige restruktureringer og endringer i finansielle strukturer, etablering av corporate-funksjoner over landegrenser, nedskaleringer og kostnadsreduksjoner.

Særlig bistår vi med forberedelser til en transaksjon eller integrasjonsprosess etter et oppkjøp. Da vil gjerne én eller flere av disse elementene være en del av forløpet eller etterspillet.

For oss advokater er det viktig å ha en god forståelse for endringsprosesser, nettopp fordi de aktualiserer rettslige rammebetingelser, og dermed også vår kompetanse. Vi nevner noen slike områder nedenfor.

Økt kompleksitet krever solid kompetanse

I takt med tidens mange utviklingstrekk øker også kompleksiteten i endringsprosesser. Eksempler på slike utviklingstrekk er:

  • Et selskap har i dag flere relasjoner, særlig i form av leverandører og leveransekjeder, men også kunderelasjoner kan være mer sammensatt på grunn av digital tilstedeværelse.
  • Markedene er mer teknologisk drevet, og endringer skjer fort. Tjenester, verktøy og systemer som det var klokt å investere for få år siden, kan ha blitt lett tilgjengelig i markedet i dag.
  • Regelverket blir mer omfattende, ikke bare for selskapenes rolle utad mot markeder og interessenter, men også for selskapenes indre liv.

Endrer man på én ting i et komplekst bilde, vil dette høyst sannsynlig få konsekvenser på andre områder, potensielt også noen uventede. Det kan være ringvirkninger av rettslig art, i tillegg til økonomiske og menneskelige konsekvenser. Før en tar en beslutning om å gjøre en endring, bør selskapet derfor ha inngående kjennskap til det faktiske og juridiske landskapet.

Vi i Bull tar tatt mål av oss å stille til rådighet de nødvendige ressurser for å hjelpe dere å navigere riktig.

Hvordan ivareta verdier gjennom endringsprosesser

Før man trenger veikartet for virksomhetens videre reise, bør en spørre seg hvordan selskapet skal opprettholde sine konkurransefortrinn i fremtiden. De fleste investorer og kjøpere av virksomheter gjør en neddiskontering av forventet fremtidig kontantstrøm i sin verdivurdering, og må da legge til grunn at selskapet opprettholder eller forbedrer sine konkurransefordeler i samme tidshorisont. Nettopp her står selskapene overfor sin største strategiske utfordring: Hvordan vite hvilken retning man skal styre sin transformasjon og innovasjon? En endringsprosess bør derfor starte med en avklaring av hvilke antakelser man gjør seg om fremtiden, og dernest hvilke investeringer som i størst grad svarer til dette.

Noen virksomheter er så store at dette i seg selv skaper en «økonomisk vollgrav» mot konkurranse. Store skip bruker imidlertid lenger tid på å skifte kurs, og dette skaper muligheter for «disruptive» aktører som utfordrer selve markedsstrukturen. For slike banebrytende aktører er veien mot global skala også en endringsprosess hvor man må ha konkurransefordeler i tankene hele veien.

Så, hvordan kommer jussen inn i endringsprosesser?

Jussen skal beskytte hva som er unikt for virksomheten din. Det kan være tilgang til data som gir bedriften din mulighet til å levere et bedre produkt enn konkurrentene. Kunstig intelligens kan være en måte å høste fordelen av den akkumulerende datamengden på.

En annen typisk konkurransefordel er kompetanse. Mange norske virksomheter bygger forretningsmodellen sin på høy kompetanse innenfor spesialiserte markedssegmenter. Samtidig er det kamp om kompetansen i et dynamisk arbeidsmarked. De som vinner morgendagens kamp om kompetanse er selskapene som skaper de mest inspirerende arbeidsplassene. Gode incentivordninger med utsikt til medeierskap kan også være et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg og holde på dyktige medarbeidere.

Strukturell fleksibilitet kan også være en konkurransefordel. Hvordan opererer selskapet innenfor det arbeidsrettslige mulighetsrommet til å skape en dynamisk og tilpasningsdyktig organisasjon?

Lovkravene til virksomheter tiltar innenfor de fleste områder, og myndighetene blir tidvis beskyldt for å lage etableringshindre – det vil si regler som kun de store aktørene kan ta kostnaden med å etterleve. Om dette er tilfelle, blir det desto viktigere å etablere «smart compliance»: Rutiner som også gir gevinst i form av verdi tilbake til organisasjonen.

Og dette er bare noen eksempler på hva en virksomhet bør tenke på for å lykkes i morgendagens marked. Hvilke konkurransefordeler virksomheten skal basere seg på i fremtiden kan vi ikke spå. Men vi kan hjelpe med å tegne et veikart, slik at virksomheten har større mulighet til å nå sine mål.

Vurderer selskapet ditt å gjøre noen større endringer og trenger juridisk hjelp? Ta gjerne kontakt med Erlend Balsvik.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.