NO/EN
Rekorderstatning i sak om ulovlig kopiering av arkitekttegninger
Hjem / Artikler / Rekorderstatning i sak om ulovlig kopiering av arkitekttegninger

Rekorderstatning i sak om ulovlig kopiering av arkitekttegninger

I en helt fersk dom fra Oslo tingrett er R21 Arkitekter AS gitt medhold i erstatning på kr 350 000 mot annet arkitektfirma for ulovlig etterligning av en tremannsbolig. Erstatningen er den høyeste som er satt i tilsvarende saker i Norge.
Publisert: 10.02.23

R21 arkitekter gikk til søksmål mot et konkurrerende arkitektfirma på bakgrunn av store likheter mellom deres prosjekter – to tremannsboliger.

Arkitekttegningene som var brukt var like på flere områder og tingretten tilkjente R21 Arkitekter 350 000 kroner i erstatning.

Tingretten trakk frem de særlige trekkene ved R21 Arkitekters prosjekt og fant at tremannsboligen har særpreg i en slik utstrekning at det er vernet mot en nær etterligning.

Her var det særlig relevant at R21 Arkitekters løsning av prosjektet hadde arkitektoniske kvaliteter som ikke har blitt gjenfunnet i andre tegninger eller bygg fra den tiden da R21 Arkitekter tegnet tremannsboligen.

R21 Arkitekter var bistått av senioradvokat Magnus Kristoffer Hagem i Bull Advokatfirma.

Magnus Hagem, senioradvokat i Bull med ekspertise på immaterialrett.
Magnus Hagem, senioradvokat i Bull med ekspertise på immaterialrett.

Prinsipiell dom

I en arkitektbransje som er hardt presset fra mange kanter er det prinsipielt viktig at arkitekter kan føle seg trygge på at tegningene og byggene de skaper er beskyttet mot kopiering. Selv om det er ulikheter mellom prosjektene.

Erstatningssummen som gis i slike saker bør derfor være av en størrelse som medfører at kopiering av andre arkitekters tegninger ikke lønner seg økonomisk.

Høyere erstatning gir høyere terskel

Erstatningssummen som er satt i den nye dommen fra Oslo tingrett er over dobbelt så høy som i tidligere saker og medfører at risikoen og terskelen for å kopiere andres arkitekttegninger heves vesentlig.

- Det er sjeldent at slike saker behandles av domstolene. Det høyeste erstatningsbeløpet som har blitt tilkjent i lignende saker tidligere er kr 150 000. Saken er derfor av høy prinsipiell betydning for arkitektbransjen, sier senioradvokat hos Bull, Magnus Hagem, som førte saken på vegne av R21 Arkitekter.

Senioradvokat Magnus Kristoffer Hagem har bred kunnskap innenfor immaterialrett og fast eiendom kan kontaktes på e-post: mkh@bull.no eller på telefon: 92 42 30 02.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.