Teknologi

Den teknologiske utviklingen fører til stadig større utfordringer for lovgiver, og ikke minst domstolen, noe som stiller større krav også til oss som juridiske rådgivere.  Tilsvarende store endringer skjer i markedene teknologibedrifter opererer i, noe som også påvirker hvilke type oppdrag vi jobber med og kompleksiteten i oppdragene.

Bull & Co har ett av Norges største og mest ekspansive team av spesialiserte advokater som arbeider for teknologibedrifter. Advokatene kjenner de enkelte kundenes bransje, inkludert bransjens siste utvikling og trender, og ikke minst hvilken virkning dette har for de relevante rettslige rammer og de råd våre kunder trenger der jussen ikke er opplagt.

Rangeringsbyrået The Legal 500 siterer fornøyde klienter, som beskriver teamet som «responsive, solution-oriented and effective» og at det «‘impresses’ clients with its ‘deep software and IT capabilities'».

Blant våre kunder er utviklere og tjenesteytere innen informasjonsteknologi, alt fra leverandører av enkle app-er til store komplekse IT-systemer. Vi bistår også store bredbåndselskap, norske og utenlandske teknologibedrifter innen olje, gass og life science, aktører innen sosiale medier og distributører av digitalt medieinnhold.

Mye av vår befatning med teknologibransjene skjer også gjennom oppdrag på kundesiden, der vi bistår både store og små private virksomheter og det offentlige, med deres IT-anskaffelser, oppkjøp av teknologi eller teknologibedrifter mv.

Vår bistand omfatter blant annet:

  • utfylling og tilpasning av standardkontrakter for anskaffelser, lisensiering, drift og vedlikehold, innen de enkelte bransjene
  • skreddersy avtaler der det ikke brukes standarder
  • arbeidsrett
  • selskapsrett og transaksjoner
  • opphavsrett, patent og andre immaterielle rettigheter
  • personvernspørsmål
  • regulatoriske forhold
  • offentlige anskaffelser
  • markedsrett

Kristian Foss

Partner
Mobil: 970 62 655
E-post: kf@bull.no

Kristin Haram Førde

Kristin Haram Førde

Partner
Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no

Christopher W. Husebye

Partner
Mobil: 924 10 629
E-post: ch@bull.no

AKTUELT

Behov for revisjon av cookie-bruk

Det er to gode grunner til at din bedrift bør gjennomføre en revisjon av eksisterende og planlagt bruk av cookies: I henhold til en nylig avsagt EU-dom er samtykke- og informasjonskravet til plassering og lagring av cookies mye strengere enn slik det per i dag er...

les mer

Salgsreisen: Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer?

For tiden ligger forholdene godt til rette for å selge virksomheter i Norge eller hente inn kapital. Imidlertid er det faktorer som må vurderes for å sikre at et selskap er klar for en slik prosess. Det kan være alt fra behov for noe opprydding til mer fundamentale...

les mer

Etablerer responsteam ved dataaangrep

Dataangrep kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere. For å hjelpe selskaper som har blitt utsatt for slike angrep med raskt å begrense skadeomfanget, har Bull & Co etablert et tverrfaglig responsteam. Trusselen næringslivet...

les mer