Teknologi

Den teknologiske utviklingen fører til stadig større utfordringer for lovgiver, og ikke minst domstolen, noe som stiller større krav også til oss som juridiske rådgivere.  Tilsvarende store endringer skjer i markedene teknologibedrifter opererer i, noe som også påvirker hvilke type oppdrag vi jobber med og kompleksiteten i oppdragene.

Bull & Co har ett av Norges største og mest ekspansive team av spesialiserte advokater som arbeider for teknologibedrifter. Advokatene kjenner de enkelte kundenes bransje, inkludert bransjens siste utvikling og trender, og ikke minst hvilken virkning dette har for de relevante rettslige rammer og de råd våre kunder trenger der jussen ikke er opplagt.

Rangeringsbyrået The Legal 500 siterer fornøyde klienter, som beskriver teamet som «responsive, solution-oriented and effective» og at det «‘impresses’ clients with its ‘deep software and IT capabilities'».

Blant våre kunder er utviklere og tjenesteytere innen informasjonsteknologi, alt fra leverandører av enkle app-er til store komplekse IT-systemer. Vi bistår også store bredbåndselskap, norske og utenlandske teknologibedrifter innen olje, gass og life science, aktører innen sosiale medier og distributører av digitalt medieinnhold.

Mye av vår befatning med teknologibransjene skjer også gjennom oppdrag på kundesiden, der vi bistår både store og små private virksomheter og det offentlige, med deres IT-anskaffelser, oppkjøp av teknologi eller teknologibedrifter mv.

Vår bistand omfatter blant annet:

  • utfylling og tilpasning av standardkontrakter for anskaffelser, lisensiering, drift og vedlikehold, innen de enkelte bransjene
  • skreddersy avtaler der det ikke brukes standarder
  • arbeidsrett
  • selskapsrett og transaksjoner
  • opphavsrett, patent og andre immaterielle rettigheter
  • personvernspørsmål
  • regulatoriske forhold
  • offentlige anskaffelser
  • markedsrett

Kristian Foss

Partner
Mobil: 970 62 655
E-post: kf@bull.no

Kristin Haram Førde

Kristin Haram Førde

Partner
Mobil: 951 01 307
E-post: khf@bull.no

Christopher W. Husebye

Partner
Mobil: 924 10 629
E-post: ch@bull.no

AKTUELT

Selskapsbeslutninger uten fysisk møte – hvordan få fattet vedtak i ekstraordinære tider

I disse utfordrende tider er det særdeles viktig at de styrende organer er sitt ansvar bevisst, og at spesielt styrene fungerer som et kollektivt organ. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at selskapet er forsvarlig organisert til...

les mer