REVISJON OG REGNSKAP

 

Vi fokuserer på rådgivning for revisjons- og regnskapsførerbransjen, samt for rådgivere innen økonomi og formuesforvaltning. Vår bistand består i tillegg til løpende rådgivning, i utarbeidelse av betenkninger, kontraktsarbeid, regulatoriske spørsmål og forholdet ellers til offentlige myndigheter, skattekontroll, bokettersyn, klagebehandling og tvisteløsning.

 

Bistanden gjelder særlig innen rettsområdene:

 • Skatt, moms og andre særavgifter
 • Skatteavtaler
 • Tilleggsskatt
 • Revisjonsloven og revisjonsstandarder (ISA, ISRE, ISRS og ISQC 1)
 • Regnskapsførerloven og standarder (GRFS)
 • Regnskapsloven og standarder (NRS og IFRS)
 • Bokføringsloven
 • Avtaler og annen dokumentasjon, samt attestasjon
 • Forhold knyttet offentlige myndigheter, herunder Finanstilsynet
 • Oppdragsavtaler
 • Hvitvasking
 • Profesjonsansvar
 • Styreansvar
 • Forsikringsordninger

Einar Heiberg

Partner
Mobil: 932 23 602
E-post: einar.heiberg@bull.no

Morten Fjermeros

Partner
Mobil: 913 68 885
E-post: mf@bull.no

Jan Martin Fjellestad

Partner
Mobil: 924 96 249
E-post: jmf@bull.no

AKTUELT

Kampen mot «Cookie-banner-terror» er i gang

Krav om cookie-samtykke popper opp stadig oftere, og nettbrukerne manipuleres med design som gjør det vanskelig å ikke samtykke. Max Schrems, som vant mot Facebook i fjor, går til aksjon på nytt.Nå er personvernaktivisten Maximilian Schrems på krigsstien igjen! Denne...

les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen fremmet i dag revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter...

les mer

Forskudd på arv gir ofte konflikt

Mage arveoppgjør splitter familier og må til slutt avgjøres av en dommer. Dette er de ni vanligste arvekranglene.Familier som blir splittet, søsken som ikke snakker sammen, hyttesameier som blir tvangsoppløst, stygge blikk i en rettssal og store advokatregninger. Et...

les mer

Bull & Co støtter NOW – Nordic Oscar Weekend

NOW - Nordic Oscar Weekend (www.nowla.org) er en årlig konferanse som jobber med å bygge nettverk mellom Norden og USA i de kreative bransjene. Normalt avholdes konferansen hos Creative Artist Agency (CAA) i Los Angeles, men i år vil alle få muligheten til å få med...

les mer