REVISJON OG REGNSKAP

 

Vi fokuserer på rådgivning for revisjons- og regnskapsførerbransjen, samt for rådgivere innen økonomi og formuesforvaltning. Vår bistand består i tillegg til løpende rådgivning, i utarbeidelse av betenkninger, kontraktsarbeid, regulatoriske spørsmål og forholdet ellers til offentlige myndigheter, skattekontroll, bokettersyn, klagebehandling og tvisteløsning.

 

Bistanden gjelder særlig innen rettsområdene:

 • Skatt, moms og andre særavgifter
 • Skatteavtaler
 • Tilleggsskatt
 • Revisjonsloven og revisjonsstandarder (ISA, ISRE, ISRS og ISQC 1)
 • Regnskapsførerloven og standarder (GRFS)
 • Regnskapsloven og standarder (NRS og IFRS)
 • Bokføringsloven
 • Avtaler og annen dokumentasjon, samt attestasjon
 • Forhold knyttet offentlige myndigheter, herunder Finanstilsynet
 • Oppdragsavtaler
 • Hvitvasking
 • Profesjonsansvar
 • Styreansvar
 • Forsikringsordninger

Einar Heiberg

Partner
Mobil: 932 23 602
E-post: einar.heiberg@bull.no

Morten Fjermeros

Partner
Mobil: 913 68 885
E-post: mf@bull.no

Jan Martin Fjellestad

Partner
Mobil: 924 96 249
E-post: jmf@bull.no

AKTUELT

Kampen mot «Cookie-banner-terror» er i gang

Krav om cookie-samtykke popper opp stadig oftere, og nettbrukerne manipuleres med design som gjør det vanskelig å ikke samtykke. Max Schrems, som vant mot Facebook i fjor, går til aksjon på nytt.Nå er personvernaktivisten Maximilian Schrems på krigsstien igjen! Denne...

les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen fremmet i dag revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter...

les mer