REVISJON OG REGNSKAP

 

Vi fokuserer på rådgivning for revisjons- og regnskapsførerbransjen, samt for rådgivere innen økonomi og formuesforvaltning. Vår bistand består i tillegg til løpende rådgivning, i utarbeidelse av betenkninger, kontraktsarbeid, regulatoriske spørsmål og forholdet ellers til offentlige myndigheter, skattekontroll, bokettersyn, klagebehandling og tvisteløsning.

 

Bistanden gjelder særlig innen rettsområdene:

 • Skatt, moms og andre særavgifter
 • Skatteavtaler
 • Tilleggsskatt
 • Revisjonsloven og revisjonsstandarder (ISA, ISRE, ISRS og ISQC 1)
 • Regnskapsførerloven og standarder (GRFS)
 • Regnskapsloven og standarder (NRS og IFRS)
 • Bokføringsloven
 • Avtaler og annen dokumentasjon, samt attestasjon
 • Forhold knyttet offentlige myndigheter, herunder Finanstilsynet
 • Oppdragsavtaler
 • Hvitvasking
 • Profesjonsansvar
 • Styreansvar
 • Forsikringsordninger

Einar Heiberg

Partner
Mobil: 932 23 602
E-post: einar.heiberg@bull.no

Morten Fjermeros

Partner
Mobil: 913 68 885
E-post: mf@bull.no

Jan Martin Fjellestad

Partner
Mobil: 924 96 249
E-post: jmf@bull.no

AKTUELT

Budsjettforlik om statsbudsjettet for 2022

Det endelige statsbudsjett for 2022 har blitt vedtatt av Stortinget etter at Ap og Sp kom til enighet med SV. Budsjettforliket inneholder skjerpelser i blant annet formuesskatten og trinnskatten, og inneholder særlig følgende endringer: Formuesskatten:...

les mer

Kan nye leverandører gis et pristillegg?

Å skifte ut leverandører kan medføre byttekostnader, for eksempel knyttet til opplæring i nye systemer. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har nå kommentert lovligheten av at innkjøper legger et pristillegg for byttekostnader på tilbudene fra nye...

les mer