NO/EN
Skyhøye bøter ved ulovlig markedsføring
Hjem / Artikler / Skyhøye bøter ved ulovlig markedsføring
Moderniseringsdirektivet

Skyhøye bøter ved ulovlig markedsføring

EU vil modernisere norsk markedsrett, blant annet ved skyhøye bøter. Men hvordan påvirker dette norsk markedsføringsrett og norske virksomheter? Og når vil endringene faktisk merkes?
Publisert: 28.02.23

På skrivebordet til Barne- og familiedepartementet ligger moderniseringsdirektivet. Moderniseringsdirektivet ble vedtatt av EU i november 2019. Formålet med direktivet er å modernisere, effektivisere og styrke forbrukervernet i EU. Og i Norge. Blant annet skal nasjonale tilsyn få bedre virkemidler mot lovbrudd.

I Norge påvirkes markedsføringsloven av moderniseringsdirektivet. Markedsføringsloven er «grunnloven» for all markedsføring. Loven forbyr all urimelig, villendene, aggressiv, og utilbørlig markedsføring. Med andre ord all markedsføring som ikke er helt sann. Og heller ikke bare «litt» sann.

Markedsføringsloven skal moderniseres når moderniseringsdirektivet gjennomføres i Norge. Hvordan skal dette skje?Og når?

Nytt, skyhøyt nivå på overtredelsesgebyr innført 14. februar

Forbrukertilsynet kan ilegge to slags «bøter» ved ulovlig markedsføring: overtredelsgebyr eller tvangsmulkt. Overtredelsesgebyr påløper med en gang tilsynet vedtar at markedsføringen er ulovlig. Tvangsmulkt påløper først når man bryter loven igjen.

Frem til nå har nivået på overtredelsesgebyret ligget på mellom kr. 100.000 – 700.000. Tvangsmulkt ligger vanligvis på 1 million kroner. Et unntak er tre netthandelsaktører innen kosmetikk. Disse tre ble juni 2022 ilagt både overtredelsesgebyr på mellom 1 – 4 millioner kroner, og tvangsmulkt på mellom 1,5 – 5 millioner kroner. Alle bøtene ble påklaget til Markedsrådet, og det er foreløpig ikke klart om de blir stående.

Fra og med 14. februar gjelder en ny en forskrift som innfører bøtenivået fra Moderniseringsdirektivet. Nå får Forbrukertilsynet et tak på bot, som maksimalt skal være det høyeste av:

4 % av årlige omsetning

eller

25.000.000 kr.

Ingen automatikk i nivå på bøter

Dette medfører ikke at Forbrukertilsynet vil gi enhver ulovlig markedsføring bøter på kr. 25.000.000. Men direktivet og forskriften signaliserer at tilsynet kan og bør gi høye bøter. GDPR innførte tilsvarende sanksjonsbestemmelser for brudd på personvern. I praksis har bøtene også økt markant her. Det vil nok nå skje ved ulovlig markedsføring.Bakgrunnen for et høyere nivå er ønske fra EU om effektive og avskrekkende sanksjoner mot lovbrudd.

Ilagt bot skal likevel «stå i rimelig forhold til lovbruddet». Men tilsynet kan ilegge bøter på et så høyt nivå ved lovbrudd med effekt i flere EU/EØS-land. Altså ulovlig internasjonal markedsføring - på tvers av grensene. Og også for brudd på markedsføringsloven som bare rammer Norge. Altså ved ren nasjonal ulovlig markedsføring.

De nye nivåene vil gjelde overtredelsesgebyret – altså «boten» som er ubetinget og påløper med en gang.

Hva som er et lovlig «salgmarkedsføring» klargjøres

Salgsmarkedsføring er en effektiv måte å øke omsetningen på. Forskning viser at forbrukere lettere lar seg friste hvis prisen er nedsatt. Utrykk som «salg» «Black Friday» «- 50 %» og så videre påvirker flere av oss til å tæppe kortet fordi vi tror at vi gjør et kupp.

Skal noe markedsføres som et salg må faktisk prisene ha blitt satt ned. Man må andre ord ha en såkalt «reell førpris».

«Reell førpris» betyr at det som selges må ha vært solgt til en høyere pris før. Det er den laveste prisen før salget som skal brukes som «førpris». Videre må salget til akkurat den prisen ha skjedd i en viss periode og i et visst omfang. Forvirret?

Kort forklart: Har du solgt 1.000 dunjakker til kr. 3.000 i hele desember, kan du markedsføre dunjakkene på salg 1. januar med 50 % rabatt hvis prisen ved salget er kr 1.500.

Nå blir reglene for salgsmarkedsføring mer konkrete. Og kanskje lettere å overholde.

Hovedregel på seks uker

«Reell førpris» blir definert som den laveste prisen varen er solgt for i en bestemt periode før kampanjen. I EU vil perioden være på 30 dager. I Norge foreslår departementet seks uker. Du må altså ha solgt dunjakken til førprisen i seks uker før salget.

Varer med kort holdbarhet som blomster og mat er unntatt fra seks ukers perioden. Sesongvarer, som julepynt, ting og tang til Halloween, påske, med mer, er også unntatt. Det samme gjelder enhver annen vare som har vært på markedet kortere enn seks uker. For slike varer kan man markedsføre salg – selv om man før salget har solgt varene kortere enn seks uker.

Salg med progressivt økende rabatter (10 % avslag i uke 1, 15 % avslag i uke 2, 20 % avslag i uke 3, osv.) er også unntatt fra seksukers kravet. Ved progressive rabatter kan man legge førprisen før uke 1 til grunn.

Strengere regler for dørsalg og prissammenligning

Moderniseringsdirektivet innfører også andre nye regler for markedsføring. Blant annet blir det et generelt forbud mot dørsalg alle helger og helligdager. Og før kl. 9 og etter kl. 21 på hverdager. Dersom en forbruker motsetter seg dørsalg, for eksempel ved et klistremerke «vi ønsker ikke dørsalg» ved døren, vil forsøk på dørsalg også være forbud. Det blir i tillegg krav om at dørselgeren straks må si fra om at hen er en dørselger når du åpner døren

Prissammenligningstjenester blir nærmere regulert. Blant annet må tjenesten forklare hvordan den kom frem til rangeringen av priser på en vare. Tjenesten må også være tydelig på hva som er reklameinnhold, og hvem som betaler for å komme høyt opp på rangeringen.

Ved bruk av brukeromtaler i markedsføring, må det forklares om de som ser ut til å ha testet varen faktisk har testet varen eller ikke. Markedsføring av falske eller villedende brukeromtaler blir også forbudt.

Fra skrivebord til forskrift og lov

De høye rammene for bøter er altså nå innført i Norge. De andre reglene – om salgsmarkedsføring, dørsalg, prissammenligning mv. ligger fortsatt på skrivebordet til departementet. Fristen for å innføre reglene i EU var mai 2022. Departementet gjennomførte en høring om reglene i begynnelsen av 2021. Men etter dette har ingenting skjedd, så departementet er forsinket.

Departementet håper å fremme et nytt lovforslag for de andre reglene i løpet av våren i år. Forslaget skal så behandles av Stortinget. Det kan også ta litt tid. Men kanskje Stortinget blir ferdig med det før sommeren? I så fall vil nok reglene gjelde fra 2024. Men allerede nå er risikoen for sanksjoner ved ulovlig markedsføring økt markant gjennom den nye forskriften.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til de nye reglene og nytt, høyt bøtenivå. Her finner du kontaktinformasjon til våre advokater med ekspertise på markedsrett.

Vi kan også bistå med å vurdere om kampanjer og markedsføring lovlig, og si noe om risikoen for å bli ilagt de nye, skyhøye bøtene.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.