NO/EN
Lettere – men også dyrere – å registrere varemerker i Norge
Hjem / Artikler / Lettere – men også dyrere – å registrere varemerker i Norge
Varemerkeregistrering

Lettere – men også dyrere – å registrere varemerker i Norge

1. mars trer flere endringer i varemerkeloven i kraft. Formålet med endringene er å harmonisere reglene vi har i Norge med de reglene som allerede gjelder for registering av varemerker i EU. Her får du oversikt over hvilke endringer som kommer.
Publisert: 21.02.23

EU gjennomførte flere justeringer i 2016 og 2017 for lik nasjonal behandlingen av varemerkesøknader, samt for å presisere innholdet i varemerkeretten. Nå følger Norge etter.

Du kan registrere lydfiler som lydmerke

Varemerker kan ha ulike former. Man kan registrere et ordmerke - typisk et navn, et figurmerke - typisk en logo, et slagord, et lydmerke og et fargemerke eller lignende. Felles for alle disse formene for varemerker er at de må angis på en «grafisk» måte når de skal søkes registrert. For lydmerker måtte man da for eksempel beskrive lyden, eller legge ved noter.

Nå fjernes kravet om «grafisk gjengivelse». I stedet kan søknadene inneholde et lydspor, filmsnutt eller lignende for å beskrive varemerket. Det forenkler prosessen for å registrere varemerker.

Samtidig blir det enklere å finne ut om et lydmerke e.l. du ønsker å registrere er for likt et lydmerke som allerede er registrert. I stedet for å lese noter eller beskrivelser av merket kan du med en gang høre hva som allerede er registrert. 

Sort/hvitt merker får kun beskyttelse i sort/hvitt

Et varemerkemerke som er registrert i sort/hvitt har til nå hatt vern for alle farger i Norge. Som et eksempel kan Nike registrerte «svosjen» i sort – og få vern for «svosjen» i alle regnbuens farger.

Fra 1. mars 2023 endres dette. Varemerkesøknader som inngis fra og med dette tidspunktet vil kun ha vern i den fargen varemerket faktisk søkes for. Søker man et varemerke i sort/hvitt får man vern for merket i sort/hvitt. Og søker man i blått og gult, får man vern for varemerket i blått og gult.

Ønsker man vern i flere farger må man derfor fra 1. mars søke registeringer i alle de fargene man ønsker å bruke merket i.

Selv om man ikke har registrert merket i alle mulige farger, og en annen bruker merket i en farge du ikke har registrert, kan du som regel likevel slå ned på dette. Merket den andre bruker vil fort være «forvekslbart» med ditt, og dermed ikke lovlig å registrere eller bruke.

Likevel kan det lønne seg å gå gjennom og eventuelt inngi en søknad eller to før 1. mars for å sikre seg best mulig før de nye reglene trer i kraft.

Registering og fornying av varemerker blir dyrere

Et varemerke bør registreres for å få vern for bestemte varer og tjenester. Varene og tjenestene er fordelt i opptil 45 klasser som varemerker kan registreres i. Prisen for å registrere et varemerke i tre forskjellige klasser er nå kr. 2.900. For hver ny klasse påløper et gebyr på kr. 750.

Fra 1. mars vil gebyret på kr. 2.900 kun gi registering i en klasse. Hver klasse man registrere et varemerke i vil fortsatt koste kr. 750 per klasse. Men registering av et varemerke i tre klasser vil da koste kr. 4.400 og ikke kr. 2.900 som nå.

Det samme gjelder gebyr ved fornyelse. En varemerkeregistrering gjelder i ti år og kan fornyes i det uendelige. I dag betaler du kr. 2.600 for fornying av en varemerkeregistrering i tre klasser. Fra 1. mars må du betale kr. 4.600 for det samme. Skal varemerket ditt snart fornyes kan det lønne seg å sjekke om du kan betale nå, og unngå det økte gebyret.

Dette avgiftsregimet gjelder allerede i de fleste EU-land. Formålet er å «tvinge» søkerne til å tenke gjennom hvilke varer og tjenester merket faktisk trenger å være registrert for.

Andre nyheter og tiltak

Registrer du et varemerke, men ikke bruker det, har andre rett til å kreve registeringen slettet. Det norske Patentstyret får fra 1. mars en plikt til å registrere utgangspunktet for femårsfristen. Altså når bruksplikten begynner å løpe. Det vil være den dagen søknaden er ferdigbehandlet.

Hvis du ønsker å registrere et merke, men blir møtt med at et lignende varemerke allerede er registrert, får du også flere verktøy for å fjerne slike hindre. Dersom det eldre merket ikke er i bruk, kan du argumentere med manglende bruk som forsvar i søknadsprosessen. Før måtte du sette i gang egne skritt for å vinne frem med manglende bruk.

Det samme gjelder dersom du har et varemerke, som ikke er registrert, med som har fått vern gjennom bruk. Nå kan du bruke dette som argument mot en ny søknad av et lignende varemerke.

Nytt er også at varemerkesøknader eller – registeringer kan pantsettes. Man kan altså bruke varemerker som sikkerhet for finansiering. Det kan være nyttig hvor varemerket har stor verdi.

Dersom du tenker på å søke et varemerke, eller vurdere om merket ditt skal fornyes, ta kontakt med våre eksperter på merkevarerett, senioradvokat Cathrine Grundtvig eller senioradvokat Magnus Hagem. Vi hjelper deg med effektive tiltak for å sikre varemerkene dine best mulig.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.