NO/EN
Når konkursspøkelset truer: Slik kan styret snu skuta
Hjem / Artikler / Når konkursspøkelset truer: Slik kan styret snu skuta

Når konkursspøkelset truer: Slik kan styret snu skuta

Mange bedrifter står i disse dager overfor tøffe økonomiske utfordringer. Likviditetsproblemer og økt press på lønnsomheten kan være vanskelig å stå i, der konkurs oppleves som eneste mulige utvei. Så hvordan kan styret få bedriften på beina igjen? Hvilke muligheter har de? Og hva skal egentlig til for å slippe å begjære oppbud?
Publisert: 18.03.24

Det er liten tvil om at mange bedrifter sliter i dagens økonomiske klima. Med økte kostnader, svekket kjøpekraft hos kundene og uten vesentlige rentekutt i sikte, er konkursspøkelset en reell trussel. Mens den negative utviklingen i bransjer som bygg og anlegg ser ut til å ha bremset opp, forventes det også flere konkurser i detaljhandelen, ifølge Creditsafe.

Bedrifter med store varelagre og dårlig likviditet er spesielt sårbare, og frykten for konkurs kan vokse seg stor, spesielt uten en god bankforbindelse i ryggen. Men selv om bedriften balanserer på stupet, har styret et visst handlingsrom for å redde virksomheten. Så lenge styret opptrer forsvarlig, kan dette handlingsrommet benyttes.

Styrets handlingsrom

Enkelt forklart så inntrer styrets plikt til å melde oppbud i selskapet når det ikke lenger er realistiske muligheter for å redde virksomheten innen rimelig tid. Hva som er realistisk og hvilket tidsperspektiv som kan anlegges, må vurderes konkret. Noen bedrifter kan holde på i flere måneder uten at styret kan kritiseres for dette, mens andre plikter å kaste inn håndkleet mye raskere.

Det viktigste er at styret har objektive holdepunkter som gir dem grunn til å tro at den økonomiske situasjonen vil bedre seg. Slike holdepunkter foreligger for eksempel der tiltak for kostnadsreduksjon er iverksatt, forhandlinger med kreditorene om gjeldsreduksjon eller betalingsutsettelser pågår, kapitalinnhenting er igangsatt, eller der søknader om statlige garantier eller støtteordninger er til behandling.

Ren optimisme hos styret er ikke tilstrekkelig. Dersom fortsatt drift er bygget på optimisme kan styret få straff- og erstatningsansvar.

Tenk på kreditorene

Når bedriftens økonomiske situasjon er dårlig, er det viktig at styret ikke driver på kreditorenes regning. Selskapet må unngå å pådra seg forpliktelser de ikke kan oppfylle på kort sikt. Selskapet bør heller ikke handle på kreditt. Alle kjøp bør gjennomføres etter kontantprinsippet. Dette innebærer at selskapet gjør opp for kjøpet eller leveransen samtidig som transaksjonen gjennomføres.

Styret må videre sørge for likebehandling av kreditorene. Dette betyr at hvis én kreditor får betalt, så skal i utgangspunktet alle kreditorer motta betaling. Virksomhetskritiske kostnader som er avgjørende for fortsatt drift, kan likevel gis en viss prioritet som lønn og produksjonskostnader. Styret kan stoppe betalinger av eldre gjeld ved behov, men da bør i så fall betaling av all gjeld stanses.

Hvordan styre bør handle

Når styret blir kjent med at selskapets økonomiske situasjon er anstrengt, må de handle raskt og forsvarlig. Hyppige styremøter med eget agendapunkt om selskapets økonomiske situasjon og hvilke tiltak som planlegges og blir gjennomført, er nødvendig. Husk å dokumentere alle møter, vurderinger og avgjørelser grundig.

Samtidig bør styret ha tett kontakt med regnskapsfører, eventuelt revisor, om likviditetssituasjonen. Det kan være nyttig at regnskapsfører forbereder månedlige, eventuelt ukentlige, likviditetsbudsjetter for styret.

For å utforske mulige veier ut av krisen kan det være nødvendig for styret å søke ekstern bistand fra advokater med spesialisering innen insolvens- og konkursrett. I noen tilfeller er veien ut av en potensiell konkurs enklere enn styret ser for seg, men det kan være nyttig med en ekstern part som kan se alternativer og mulige blindsoner. Vær proaktiv, ta grundige avgjørelser som er til selskapets og kreditorenes beste og få riktig hjelp. Da kan styret redde selskapet i tide.

Trenger selskapet ditt hjelp? Ta gjerne kontakt med partner Mira Levánd Bergsland eller en av de andre partnerne i Bulls insolvens- og konkursgruppe for en vurdering av situasjonen deres.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.