NO/EN
Arv eller gave fra utlandet
Hjem / Artikler / Arv eller gave fra utlandet

Arv eller gave fra utlandet

Har du mottatt aksjer eller selskapsandeler i arv eller gave fra utlandet, er det viktig at inngangsverdien fastsettes korrekt.
Publisert: 05.10.22

Nylig ble det publisert en uttalelse fra skattekontoret som bekrefter at inngangsverdien på aksjer skal oppreguleres til omsetningsverdien på tidspunktet aksjene ble mottatt, når arvelater eller giver ikke var skattepliktig til Norge. Uttalelsen gjelder en situasjon hvor verken «arvelater eller aksjene hadde tilknytning til norsk beskatningsområde», men etter vår vurdering må dette gjelde generelt når arvelater eller giver ikke er skattepliktig til Norge eller aksjene eller selskapsandelene ikke er knyttet til virksomhet i Norge.

Konsekvensen er at gevinsten ved senere salg beregnes på grunnlag av denne omsetningsverdien og ikke arvelater eller givers historiske kostpris. Har aksjene eller selskapsandelene steget i verdi fra arvelater eller givers kjøp til disse ble overført til mottaker i Norge, leder dette til lavere beskatning for mottaker ved senere salg.

Vi anbefaler derfor:

  • Dersom du mottar aksjer eller andeler i såkalte selskap med deltagerfastsettelse (ansvarlige selskap, kommandittselskap m.v) som arv eller gave fra arvelater eller giver som ikke er skattepliktig til Norge, bør du sørge for å sikre deg dokumentasjon for hva omsetningsverdien var på det tidspunktet du mottok aksjene eller selskapsandelene. Slik «tidsnær» dokumentasjon vil være nyttig ved gevinstberegning ved senere salg.
  • Har du allerede solgt aksjer eller andeler i selskap med deltagerfastsettelse og gevinsten er beregnet på grunnlag av arvelater eller givers kostpris, bør du kreve endret din skattefastsettelse. Du har et krav på å få endret skattefastsettelsen innen tre år, og skattekontoret kan samtykke til endring inne fem år.

Vennligst ta kontakt med en av våre partnere dersom du har spørsmål eller ønsker vår bistand:

Randi Birgitte Bull

Morten Fjermeros

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.