NO/EN

Randi Birgitte Bull arbeider hovedsakelig med private rettsforhold. Det omfatter saker om skifteoppgjør mellom ektefeller og arveoppgjør mellom arvinger, forvaltning av umyndiges midler, opprettelse av ektepakter og testamenter mv. I de senere årene har mange av oppdragene knyttet seg til bistand ved generasjonsskifter, dvs. foregrepne arveoppgjør med overføring av eiendommer og næringsvirksomhet fra en generasjon til en annen. Generasjonsskifter omfatter også i stor grad spørsmål knyttet til skatte- og avgiftsmessige forhold samt selskapsrettslige forhold.

Randi er bostyrer for Oslo tingrett ved offentlig skifte av dødsbo. Hun håndterer til enhver tid et stort antall arveoppgjør som bostyrer. I tillegg arbeider Randi med fast eiendoms rettsforhold, noe arbeidsrett og prosederer jevnlig saker for domstolene. Hun er sertifisert mekler gjennom Meklingsakademiet i 2017 og påtar seg oppdrag som mekler ved utenrettslig mekling. Randi er også medlem av Advokatforeningens meklingsutvalg og er opptatt av mekling som alternativ tvisteløsning. Hun er kjent som en svært effektiv og rettferdig forhandler i tvistesituasjoner.

Randi holder jevnlig forelesninger og innlegg på seminarer og konferanser både for advokater, domstolene, næringslivet og privatpersoner. Hun har også skrevet et stort antall artikler i landsdekkende aviser og ulike tidsskrifter.

Rangeringer og utmerkelser

I forbindelse med arve- og skifteoppgjør og generasjonsskifter er Randis oppdrag ofte internasjonale. Dette resulterte i en Band 2-rangering hos Chambers and Partners innenfor Private Wealth Law igjen i 2023. Der siteres en kilde med: "Randi is highly competent, professional and experienced within her expertise area." En annen sier: "Randi is very good at managing estates."

Utdanning

 • 2017
  Sertifisert mekler – gjennomført Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen
 • 1985
  Cand. jur., Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2008–
  Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • 2001–2008
  Partner, Frick Langseth Advokatfirma DA
 • 1997–2001
  Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
 • 1994–1997
  Advokat, Advokatfirmaet Ness & Co
 • 1990–1993
  Førstekonsulent/byråsjef, Justisdepartementets sivilavdeling
 • 1988–1990
  Politiadjutant, Oslo politidistrikt og Kriminalpolitisentralen
 • 1986–1987
  Konsulent, Justisdepartementets sivilavdeling

Artikler skrevet av Randi