NO/EN
Styrets handlingsrom ved økonomiske utfordringer
Hjem / Arrangementer / Styrets handlingsrom ved økonomiske utfordringer
Frokostseminar om styreansvar

Styrets handlingsrom ved økonomiske utfordringer

Mange bedrifter vil oppleve likviditetsutfordringer og økt press på lønnsomheten. I slike situasjoner er det viktig at styret er bevisst på hvilket ansvar – og handlingsrom det har for å styre selskapet gjennom en potensiell krise. Velkommen til gratis frokostseminar hos Bull med styreansvar som tema.
Når:17 juni. 6:30 - 8:00
Hvor:Universitetsgata 9
Type:Fysisk arrangement
Passer for:Alle

I en økonomisk presset situasjon er det viktig at styret opptrer aktivt og oppfyller sine plikter, både for å unngå erstatningsansvar og i ytterste konsekvens at selskapet går konkurs. Styret har et visst handlingsrom for å redde virksomheten, og så lenge styret opptrer forsvarlig kan handlingsrommet benyttes.

Våre erfarne advokater Mira Levánd Bergsland og Kristoffer Aasebø vil i dette frokostseminaret gi en kort innføring i hvilket handlingsrom styret har i krisetider.

Seminaret vil berøre følgende 6 temaer:
1. Styrets plikter i fasene fra normal drift og til den økonomiske krisen inntrer
2. Handlingsplikten i aksjeloven
3. Oppbudsplikten i straffeloven og insolvensbegrepet
4. Styrets handlingsrom i lys av blant annet Ulvesund-dommen og annen nyere rettspraksis
5. Foreslåtte regler om EU-regulering av styreansvaret (inkludert oppbudsplikten)
6. Tips til styrets arbeid når den økonomiske krisen har inntrådt

Dette seminaret er relevant for alle som innehar styreverv eller sitter i ledelsen i små eller store firmaer, advokater, insolvensjurister, finansieringsvirksomheter og banker, samt andre som ønsker å forstå de juridiske og praktiske aspektene når et aksjeselskap opplever økonomiske utfordringer. Seminaret kvalifiserer også til én juridisk etterutdanningstime hos Advokatforeningen.

Frokost serveres fra 08:30 - 09.00. Foredragsholderne vil bli igjen etter seminaret for å svare på eventuelle spørsmål.

Seminaret er gratis. Det er begrenset antall plasser, så meld deg på i dag for en informativ morgen med innsikt, diskusjon og muligheten til å stille spørsmål.

Foredragsholdere fra Bull

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.