NO/EN
Endringer i forbrukerkjøpsloven stiller strengere krav til næringsdrivende
Hjem / Artikler / Endringer i forbrukerkjøpsloven stiller strengere krav til næringsdrivende

Endringer i forbrukerkjøpsloven stiller strengere krav til næringsdrivende

Ved årsskiftet trådte flere endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft, som vil gi bedre rettigheter til forbruker og strengere krav til selger. Cathrine Grundtvig og Hanna Beyer Olaussen fra vår IP- og teknologiavdeling har oppsummert de viktigste endringene som selgere bør vite om.
Publisert: 18.03.24

Forbrukerkjøpsloven gjelder salg av varer og tilhørende digitale ytelser til forbrukere. Endringene fra 2024 skal styrke forbrukervernet i EU og EØS, men er også ment å føre til et mer bærekraftig samfunn.

Selger får større ansvar ved feil og mangler

Forbrukerkjøpsloven gjelder nå for digitale ytelser som leveres sammen med et produkt og som er knyttet til produktet på en slik måte at den digitale ytelsen er nødvendig for tingens funksjon. Dette vil for eksempel være produkter som husholdningsapparater, mobiltelefoner, klokker og biler. For slike produkter skal selgeren sikre at forbrukeren får informasjon om og levert programvareoppdateringer. Det inkluderer sikkerhetsoppdateringer som er nødvendige for at tingen fortsetter å være i samsvar med lovens krav.

Selskaper som selger produkter til forbrukere, må blant annet være oppmerksomme på følgende:

  • Selger er ansvarlig for mangler som skyldes forbrukers installering av produktene, hvis feilinstallasjonen skyldes mangler i installasjonsveilederen.
  • Selger har som utgangspunkt bare ett forsøk på å rette opp i mangler ved et produkt. Dette betyr at forbruker deretter har rett på prisavslag eller å få pengene tilbake. Helt unntaksvis kan selger få et nytt avhjelpsforsøk, men bare dersom det er «rimelig».
  • Selger er ansvarlig for feil som viser seg innen to år etter levering, med mindre selgeren kan bevise at produktet ikke hadde feil ved levering. Kan ikke selger bevise det, er selger ansvarlig for feilen. Selger kan heller ikke lenger selge et produkt «som det er» eller med tilsvarende forbehold. Forbehold og avvik må avtales klart og tydelig, ellers er de ikke gyldige.

EU krever like regler ved forbrukerkjøp

Endringene i forbrukerkjøpsloven kommer som følge av EU-direktivet 2019/771 (Forbrukerkjøpsdirektivet). Direktivet erstattet det gamle forbrukerkjøpsdirektivet fra 1999, som forbrukerkjøpsloven bygger på. Det nye forbrukerkjøpsdirektivet skal sikre forbrukerbeskyttelse i EU på et høyt nivå, med krav til kjøpsavtaler mellom selger og forbruker. Direktivet krever i større grad enn det gamle forbrukerkjøpsdirektivet at Norge gjennomfører de samme reglene som følge av direktivet.

Endringen av forbrukerkjøpsloven har også sammenheng med loven om levering av digitale ytelser (digitalytelsesloven) som trådte i kraft den 1. januar i 2023. De nye reglene i forbrukerkjøpsloven utfyller digitalytelsesloven og bidrar til å modernisere lovgivningen og tilpasse den det teknologiske landskapet. Samlet sett sikrer disse endringene at lovgivningen passer bedre med dagens virkelighet.

Garantier og salgsvilkår må ikke være i strid med forbrukerkjøpsloven

Salgsvilkår eller garantier for forbrukere som gir dårligere rettigheter enn de som følger av forbrukerkjøpsloven, er ulovlige og dermed ugyldige. For eksempel vil vilkår som gir selger rett til å reparere en feil på et produkt minst to ganger, være ulovlig. Vilkår som bryter med loven, vil være ugyldig og kan medføre risiko for bøter.

Alle selskaper som selger produkter til forbrukere, bør oppdatere sine vilkår i lys av endringene av forbrukerkjøpsloven for å unngå brudd på loven og tap av omdømme.

Ta kontakt med Hanna Beyer Olaussen eller Cathrine Grundtvig for rådgivning om hvordan du bør forholde deg til endringene i forbrukerkjøpsloven.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.