FORSIKRING OG ANSVAR

Bull & Cos forsikringsgruppe bistår en lang rekke selskaper innen forsikringsbransjen, herunder forsikringsselskaper, forsikringsmeglere, skadeoppgjørselskaper, agenturer samt kunder av forsikringsbransjen i dekningsspørsmål  og ansvarssaker.

Rangeringsbyrået The Legal 500 (2020-utgaven), rangerer teamet i Tier 2.

Forsikring og ansvar

 • dekningstvister
 • profesjonsansvar herunder styreansvar, ansvar for finansielle institusjoner (FIPI), advokatansvar, revisoransvar, forsikringsmegleransvar, ansvar for skadeoppgjørsfirmaer o.l.
 • produktansvar (recall, rådgivning og tvister)
 • generelle ansvarstvister (bedriftsansvar)
 • kriminalitetsforsikringer
 • svindelsaker
 • tingskade
 • entrepriseforsikringer
 • akvakulturforsikringer
 • vareforsikring (dekningspørsmål og regress)
 • sjøforsikring (kasko og P&I)
 • W&I forsikringer (transaksjonsforsikringer)
 • cyberforsikringer (rådgivning og oppfølgning)
 • eierskifteforsikring (rådgivning og tvister)

 

Regulatorisk

 • forsikringsformidling/agentur
 • grensekryssende spørsmål
 • generell regulatorisk bistand
 • etablering av forsikringsvirksomhet

 

Reassuranse

 • Dekningsspørsmål og krav
 • Tvisteløsning herunder voldgift

Runar Hansen

Partner
Mobil:908 95 006
E-post: rh@bull.no

Nils Henrik Varmann Jørgensen

Partner
Mobil: 934 80 256
E-post: nhj@bull.no

Klemet Gaski

Partner
Mobil: 419 16 583
E-post: kig@bull.no

AKTUELT